LOGO CAIB
Contingut
13 abril 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

114 persones es presenten a les proves de nivell de llengua catalana de la convocatòria de l’EBAP per al personal de l’Ib-Salut NNota Informativa

Foto de noticia

114 persones es presenten a les proves de nivell de llengua catalana de la convocatòria de l’EBAP per al personal de l’Ib-Salut

Un total de 114 treballadors i treballadores del Servei de Salut de les Illes Balears s’han presentat a les proves de nivells de llengua catalana B1 i B2 de la convocatòria extraordinària organitzada per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per al personal de l’Ib-Salut, a les quals hi havia convocades 210 persones i que s’han dut a terme de manera simultània a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

La participació a les proves ha estat del 54,28% respecte al nombre de persones convocades. S’han presentat 70 examinands a Mallorca, 22 a Menorca, 15 a Eivissa i 11 a Formentera. Es podien presentar 210 treballadors i treballadores de l’Ib-Salut (136 de Mallorca, 40 de Menorca, 23 d’Eivissa i 11 de Formentera). Del total esmentat, s’han examinat 87 persones del nivell B2, i 27 del nivell B1, a totes les illes.

A aquesta convocatòria extraordinària de l’EBAP només hi pot participar el personal que depèn del Servei de Salut, del qual l’Iinstitut d’Estudis Baleàrics (IEB) i el Consell Insular de Formentera n’hagin acreditat una assistència mínima del 80 % als cursos de formació de llengua catalana organitzats entre els mesos d’octubre de 2017 i gener de 2018, mitjançant conveni, pel Servei de Salut i l’IEB, i pel Consell Insular de Formentera.

Les proves s’han celebrat de manera simultània a cadascuna de les quatre illes, i el bloc inicial es correspon amb l’examen escrit dels nivells B1 i B2. La superació d’aquesta primera prova permetrà els examinands presentar-se a la segona i definitiva per l’obtenció del certificat: una prova oral, que pels aspirants a nivell B1 se celebrarà el dijous 3 de maig, i pels de B2 un dia més tard, divendres 4 de maig.

Per superar les proves oficials dels nivells B1 i B2 i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions: obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova. I obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova. Per rebre el certificat és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global. La informació i el seguiment de les proves es troba al lloc web de l’EBAP,  http://ebap.caib.es