LOGO CAIB
Contingut
11 abril 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

La nova Comissió de Salut Mental de Menorca atendrà 15 mil persones diagnosticades amb algun trastorn de salut mental a l’illa NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La nova Comissió de Salut Mental de Menorca atendrà 15 mil persones diagnosticades amb algun trastorn de salut mental a l’illa

La consellera de Salut assisteix a la constitució d’aquest òrgan que detectarà les necessitats dels pacients i coordinarà els serveis i protocols més adequats a cada cas
Avui s’ha constituït la Comissió Tècnica de Salut Mental de Menorca, òrgan des del qual es farà feina per dur a terme els objectius, les accions i els programes que preveu el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears (PESMIB 2016-2022).
 
Després de la constitució, s’ha fet una reunió amb les associacions de pacients de salut mental de l’illa de Menorca per presentar aquesta nova Comissió des de la qual es farà feina per millorar l’atenció als usuaris de la salut mental i als seus familiars.
 
“Aquesta Comissió s’encarregarà de detectar les necessitats concretes dels pacients de salut mental de Menorca per respondre, de manera integral i amb unificació de criteris, amb els serveis i protocols més adequats a cada cas”, ha explicat la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la presentació d’aquesta Comissió a les associacions de pacients.
 
Actualment, hi ha 15.000 persones diagnosticades amb un trastorn de salut mental a Menorca, 400 de les quals amb un trastorn mental greu. D’aquesta xifra global, hi ha 3.200 nins i adolescents diagnosticats, 200 amb un trastorn mental greu.
 
Gómez ha aclarit que fins a l’aprovació del Pla Estratègic de Salut Mental els diferents serveis, recursos i dispositius de la xarxa assistencial especialitzada en salut mental han seguit directrius unilaterals, basant-se amb les circumstàncies particulars de cadascun dels pacients.
 
“Ara, no només es configuren aquestes comissions per fer una feina coordinada, sinó que també s’inclou les associacions de pacients de Menorca en grups de feina per recollir les seves demandes i donar-hi resposta, i crear així un espai d'intercanvi i planificació on la veu de professionals, usuaris i familiars es converteixi en objectius i accions concrets”, ha expressat.
 
La consellera ha destacat també alguns dels eixos del Pla de Salut Mental que ja s’està implementant a la nostra comunitat autònoma.
 
Una estratègia que no només garanteix l'atenció a les persones amb un trastorn mental greu, així com la seva rehabilitació i el suport als seus familiars i cuidadors, sinó que també avança en la humanització de l’assistència sanitària mitjançant la lluita contra l’estigma i l’apoderament dels usuaris; fomenta principis bàsics com la independència, l’autonomia i la dignitat de les persones; posa esment especial a les poblacions sensibles, com ara la salut mental dels infants i dels adolescents, i enforteix
la promoció dels factors de salut mental, la prevenció del suïcidi, els trastorns mentals i les addiccions, entre altres qüestions.
 
“Amb tot, el nou Pla i l’estructura organitzativa pretenen establir un punt de partida cap a una atenció en salut mental més propera, més moderna i més adaptada a les noves realitats socials”, ha assenyalat Gómez.
 
La Comissió de Salut Mental de Menorca està integrada per el coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau; el coordinador de l’Àrea Assistencial de Salut Mental de Menorca, Antoni Liñana; la representant tècnica de l’Àrea d'Hospitalització de Salut Mental de l’Hospital Mateu Orfila, Maria Jose Garcia; la representant tècnica de l'Àrea d'Atenció Comunitària en Salut Mental de Menorca, Magdalena Yebra Rotger; la responsable de l’Observatori del Suïcidi, Nicole Haber, i el tècnic d’implantació de programes de l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears, Quim Garcia de Castrillon Ramal.