LOGO CAIB
Contingut
22 gener 2020Conselleria de Salut i Consum

La consellera de Salut i Consum es reuneix amb els batles de Menorca NNota Informativa

Foto de noticia

La consellera de Salut i Consum es reuneix amb els batles de Menorca

Avui s’ha convocat la primera sessió de la Comissió de Participació Ciutadana de l’Àrea de Salut de Menorca d’aquesta legislatura

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha assistit a la Comissió de Participació Ciutadana de l’Àrea de Salut de Menorca que ha tengut lloc avui, a les 16.00 h, a l’Hospital Mateu Orfila amb la presència del gerent, Romà Julià, alcaldes i representants dels diferents ajuntaments de l’illa i del Consell Insular de Menorca. En aquesta primera sessió que es convoca després de les darreres eleccions municipals i autonòmiques, Gómez ha volgut destacar a tots els assistents la voluntat de reforçar el paper d’aquesta Comissió com a punt de trobada per intercanviar informació i opinions per conèixer de primera mà la gestió que es du a terme des de l’Àrea de Salut i des de la Conselleria, i, d’altra banda, recollir les necessitats de cada municipi per tal de millorar la salut de la ciutadania de l’illa. 

En aquest sentit, la consellera ha recordat les accions que s’han duit a terme en els darrers quatre anys per garantir una atenció de qualitat i evitar trasllats dels pacients menorquins a l’hospital de referència —com ara la posada en marxa del servei de radioteràpia, el nou servei de cirurgia pediàtrica o la nova tècnica del gangli sentinella—, així com també les iniciatives que s’han engegat per donar resposta a les demandes d’atenció d’una població cada vegada més envellida a través del Pla d’Atenció a la Cronicitat i la reforma que es fa per recuperar l’emblemàtic edifici de l’antic Hospital Verge del Toro.

Pel que fa a nous projectes per a aquest 2020, el gerent, Romà Julià, ha anunciat la posada en marxa d’una cinquena sala d’operacions per a cirurgia major ambulatòria (CMA); l’estrena d’una banyera per a dilatació de la sala de parts, la qual ja s’ha adquirit i està pendent de les obres d’adequació necessàries per posar-la en funcionament, i la finalització de les obres de millora de l’aparcament de l’Hospital amb la creació d’un segon carril de sortida de vehicles.

A més, al llarg d’aquest any també es posarà en marxa un nou TAC, en el marc de les inversions que es fan de manera constant per renovar i ampliar l’equipament tecnològic dels diferents serveis de l’Hospital Mateu Orfila. La llista de projectes es completa amb la creació d’una sala específica en el servei de farmàcia hospitalària per a la preparació de tractaments de quimioteràpia; la instal·lació de pantalles a urgències de l’Hospital per informar els pacients dels temps d’espera per ser atesos, i la posada en funcionament d’un sistema de gestió de pacients que consisteix en la instal·lació de màquines que evitaran fer cues en el mostrador de citacions per a determinades consultes relacionades amb la visita a la consulta de l’especialista.

 

Balanç econòmic

La Comissió de Participació Ciutadana ha començat amb la presentació de la memòria econòmica i assistencial de 2019 de l’Àrea de Salut de Menorca. En els darrers tres anys, l’increment del pressupost ha estat molt significatiu (13,5 %), ja que s’ha passat de 84 milions a poc més de 95 milions d’euros. El 80 % de tot el pressupost correspon a atenció especialitzada i el 20 % a atenció primària, proporcions que es mantenen al llarg dels anys.

El capítol I (despeses de personal) representa més del 60 % de tot el pressupost. Del capítol II (despeses de serveis i subministraments), la meitat correspon a farmàcia i una quarta part, a compra de subministraments. El manteniment dels equipaments representa al voltant d’un 10 %.

Pel que fa al nombre d’empleats, s’ha passat de 1.166 l’any 2017 a 1.220 durant l’exercici anterior.

 

Pressupost total de l’Àrea de Salut de Menorca

 

Despesa

2017

2018

2019

Capítol I

56.736.861 €

59.846.692 €

63.164.274 €

Capítol II

27.307.772 €

30.332.470 €

30.818.520 €

Total

84.044.633 €

90.179.162 €

95.397.413 €

 

 

Balanç assistencial de l’Hospital Mateu Orfila

Les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques han mantingut la tendència a la baixa dels darrers tres anys i les llistes d’espera de les consultes externes s’ha mantingut bastant estables en comparació amb finals de 2018. Quant a l’activitat assistencial, hi ha hagut lleus descensos en el nombre de consultes externes i d’intervencions quirúrgiques. Les urgències s’han incrementat lleugerament.

Pel que fa a les estades hospitalàries, el 2019 s’han recuperat els valors de 2017, amb 31.684 estades en total i una mitjana de 5 dies per pacient ingressat.

 

 

Activitat

2017

2018

2019

Consultes externes

159.007

157.472

152.876

Intervencions quirúrgiques

5.561

5.748

5.529

Urgències

26.686

26.813

28.189

 

 

Estades hospitalàries

2017

2018

2019

Total

31.748

33.486

31.684

Mitjana de temps d’estada (dies)

4,98

5,32

5,05

 

 

Llistes d’espera

2017

2018

2019

Intervencions quirúrgiques

1.454

1.178

1.060

Consultes externes

2.759

2.810

2.839

 

 

Balanç assistencial a atenció primària

A atenció primària, l’any 2019 s’han registrat un total de 294.179 visites amb els metges de família (un 5,7 % més que l’any anterior) i també han pujat lleugerament (un 1,3 %) les consultes de pediatria en els centres de salut. L’activitat d’infermeria, en canvi, ha baixat un -4,7 % si es compara amb el balanç de desembre de 2018.

 

Activitat

2017

2018

2019

Visites metges de família

280.246

278.266

294.179

Visites pediatria

49.896

48.371

49.007

Visites infermeria

207.447

209.281

199.321

 

 

Altres millores

Durant els darrers anys s’han creat les consultes d’infermeria endocrinopediàtrica, infermeria oncològica, de farmàcia externa, de malaltia renal crònica avançada, de pneumologia, de ferides i úlceres, i per a pacients ostomitzats.

A més, el 2019 s’ha ampliat l’horari d’atenció de l’hospital de dia del Mateu Orfila, de manera que està obert durant quatre capvespres a la setmana.

Una altra millora, disponible des de 2016, són les tres oficines del Registre de Voluntats Anticipades, on els menorquins poden tramitar el testament vital.