LOGO CAIB
Contingut
16 novembre 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Gairebé 1.400 pacients amb diabetis podran disposar a partir d’avui de mesuradors de la glucosa subcutània NNota Informativa

Foto de noticia

Gairebé 1.400 pacients amb diabetis podran disposar a partir d’avui de mesuradors de la glucosa subcutània

Aquests sensors d’alta tecnologia beneficiaran infants de 4 a 17 anys, gestants amb diabetis i pacients que han de fer-se més de sis controls diaris
A partir d’avui, gairebé 1.400 pacients amb diabetis podran disposar de sensors que detecten la glucosa en el nivell subcutani. Seran els professionals dels serveis d’endocrinologia dels centres hospitalaris qui els demanaran, amb l’acord previ amb el pacient. Aquests mesuradors fan servir el sistema flash de monitoratge de la glucosa, que consisteix en un sensor que s’introdueix en el nivell subcutani i mesura el grau de sucre del teixit intersticial (espai entre les cèl·lules). El Servei de Salut preveu l’adquisició de 26 sensors per pacient i any. El contracte de subministrament té un pressupost d’1,8 milions d’euros per a un any, prorrogable fins a quatre.
 
Aquest sensor té una vida útil de quinze dies i permet, d’una banda, saber aquesta informació just en el moment en què es fa el control i, d’una altra, comprovar el nivell registrat en les vuit hores anteriors. Es tracta d’una tecnologia que facilita a alguns pacients amb diabetis un control adequat de la malaltia, de manera que els millora la qualitat de vida. A més, pot ser útil per detectar i intentar evitar les situacions d’hipoglucèmia.
 
Aquest sistema no substitueix completament el dispositiu que mesura la glucosa en la sang (amb una petita extracció per mitjà d’una punció), ja que els nivells de sucre del teixit intersticial sempre es detecten amb cert retard respecte de l’anàlisi de la sang. No obstant això, el sistema flash és un gran avenç, ja que fa possible rebaixar el nombre de mesuraments de la glucosa en la sang —i, en conseqüència, el nombre de puncions de control—, cosa que millora la qualitat de vida d’alguns pacients amb diabetis, com són els casos dels infants de 4 a 17 anys, de les gestants amb diabetis i fins i tot dels pacients que s’han de fer més de sis controls cada dia.
 
A les Illes Balears hi ha gairebé 65.000 persones amb diabetis, unes 3.000 de les quals estan diagnosticades de diabetis mellitus de tipus 1.