LOGO CAIB
Contingut
30 juliol 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

El Servei de Salut inicia la implantació d'una xarxa d'electrocardiografia integrada NNota Informativa

Foto de noticia

El Servei de Salut inicia la implantació d'una xarxa d'electrocardiografia integrada

El Comitè Radelec es reuneix per iniciar la implantació d’una xarxa que integrarà tots els dispositius d’electrocardiografia de les Illes Balears
L’electrocardiograma és una prova bàsica però imprescindible en la valoració de les malalties del cor


El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha assistit al Comitè Radelec que inicia la implantació d'una xarxa integrada d'electrocardiografia que integrarà tots els dispositius d'electrocardiografia de les Illes Balears.

El Comitè Radelec compta amb representants del Servei de Salut, de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, de l'Àrea de Salut de Menorca, de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, de l'Hospital Universitari Son Espases, de l'Hospital d'Inca, de l'Hospital de Manacor i del 061 i està format per divuit professionals que periòdicament es reuniran per fer el seguiment i control dels serveis i dels subministraments del contracte.

Entre altres aspectes, el Comitè auditarà la revisió de les especificacions funcionals de cadascun dels objectius, el grau de compliment dels objectius, les tasques de desenvolupament, les reassignacions i variacions d'efectius de personal dedicat al projecte, la validació de les programacions d'activitats realitzades i la presa de decisions correctives.

Aquest projecte innovador ja ha estat adjudicat per un valor d'1.070.850 € i el 50% és finançat pels Fons de Desenvolupament Regional Europeu. Es tracta d'una xarxa d'electrocardiografia integrada per als centres que depenen del Servei de Salut i els equips associats. Això suposa que es desenvoluparà i s'implantarà una xarxa que consistirà en una base de dades i un repositori central del Servei de Salut que assegurarà tot el procés i es dotarà d'uns dos-cents electrocardiògrafs amb unes característiques tècniques que en permetran el funcionament en xarxa en les condicions d'integració que es determinaran.

L'electrocardiograma és una prova bàsica però imprescindible en la valoració de les malalties del cor, malgrat que l'evolució i la sofisticació de la tecnologia continuen essent molt importants. És especialment transcendent la comparació dels canvis de l'electrocardiograma quan els pacients presenten dolor al pit, palpitacions o fatiga, però moltes vegades aquestes proves no es poden recuperar a causa de pèrdues del registre en paper o perquè estan arxivades en històries clíniques electròniques diferents d'aquella on figuren les dades del pacient en el moment de la prova.

Per això el Servei de Salut implantarà una xarxa integrada d'electrocardiografia que permetrà recuperar i comparar electrònicament els electrocardiogrames que es facin a qualsevol dispositiu assistencial de les Illes Balears (centres de salut, unitats bàsiques de salut, hospitals i ambulàncies). Això permet que qualsevol Electrocardiograma (ECG) que es faci a qualsevol lloc de la nostra Comunitat podrà ser valorat per qualsevol sanitari (metge, infermera) de les Illes Balears.

Es tracta d'una mesura que la Direcció Assistencial del Servei de Salut ha plantejat atès l'impacte que es deriva del coneixement precís dels electrocardiogrames fets als pacients durant l'atenció sanitària, especialment la urgent; per tant, s'implantarà un sistema estable i segur d'obtenció, registre, emmagatzemament i visualització arreu de la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.

S’espera que aquest projecte innovador estigui totalment implantat durant la primavera de 2019, suposarà un avenç assistencial que permetrà avaluar amb molta seguretat aquest aspecte tan important de les malalties cardíaques. Es tracta d'una nova acció del Servei de Salut encaminada a satisfer el dret de protecció de la salut i a distribuir de manera òptima els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris a tota la població.