LOGO CAIB
27 de juliol de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La xifra d'ocupació de les Illes Balears és la més alta de tota la sèrie històrica amb 554.500 persones treballant, segons l'EPA del segon trimestre NNota Informativa

La xifra d'ocupació de les Illes Balears és la més alta de tota la sèrie històrica amb 554.500 persones treballant, segons l'EPA del segon trimestre

L'Enquesta de Població Activa mostra un descens de l'atur en 12,1% en termes interanuals i situa el nombre d'aturats en 72.000.
D'acord amb les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) referits al segon trimestre de l'any, l'ocupació a les Illes Balears ha augmentat en 65.000 persones, fins a arribar a les 554.500 persones ocupades, un 13,3% més si es compara amb les dades del primer trimestre de 2017. Així mateix, en termes interanuals l'increment d'empleats és de 7.400 persones, el que es tradueix en un augment de l'1,4%.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que ha exposat aquestes dades en roda premsa acompanyat del director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou, ha destacat que els resultats de l'EPA confirmen que les Illes Balears compten actualment amb la xifra d'empleats més alta de tota la sèrie històrica en un segon trimestre, i se situen àmpliament per sobre de la xifra del segon trimestre del 2008.

Finalment, en comparació amb el primer trimestre de 2017, les dades d’ocupació mostren clarament l'inici de la temporada turística, ja que l'ocupació s'ha incrementat un 13,29%, amb 65.000 treballadors més que en el trimestre anterior.

En el conjunt d'Espanya també es dóna un augment de població ocupada respecte al segon trimestre de 2017, que se situa en el 2,8%. En definitiva, la taxa d'ocupació a les Balears és del 70,3%, 8,3 punts per sobre de la taxa del conjunt d'Espanya (62%).

Qualitat de l'ocupació

L'Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2017 també permet observar l'evolució de la qualitat de l'ocupació. En aquest sentit, cal desatacar que gairebé tota la generació neta d'ocupació es concentra en treball a temps complet. De fet, des del segon trimestre del 2015 s'ha aconseguit reduir el pes de l'ocupació a temps parcial, el qual ha passat d'un 13,7% a un 12,9%.

També, en aquest segon trimestre l'ocupació assalariada indefinida ha crescut interanualment (3.700), igual que la temporal (3.600). Tot i això, la taxa de temporalitat se situa entre els assalariats en el 28,5%, un nivell alt, fins i tot per sobre de la mitjana nacional (25,7%).

Negueruela ha va insistir en la necessitat que el creixement econòmic es tradueixi també en increment dels salaris i s’ha mostrat partidari que s'aprofiti la negociació dels convenis col·lectius per reflectir pujades salarials.

 Taxa d’atur de l’11,5%

Pel que fa a l'atur, l'EPA estima que en el segon trimestre de 2017 hi ha 72.000 persones aturades a les Illes Balears, una xifra que, si es compara amb el primer trimestre de l'any mostra un descens de 26.600 persones (-27%) i si es fa el mateix amb el segon trimestre del 2016, és a dir, un any enrere, el descens és de 9.900 persones (12,1%).

D'aquesta manera la taxa d'atur se situen a les Illes Balears en el 11,5%, 1,5 punts percentuals per sota de la taxa assolida en el mateix trimestre del 2016 (13%). La taxa nacional se situa en 17,2% i les Illes Balears és una de les comunitats on més es redueix l'atur en termes relatius.

L’Atur de llarga durada baixa un 30%

Pel que fa als aturats de llarga durada, cal destacar que en l'últim any aquests s'han reduït en 10.200 persones, en passar de 34.100 en el segon trimestre de 2016 a 23.900 en el segon trimestre de 2017, és a dir, un 29,9% menys. Això indica que un de cada tres aturats de llarga durada ha deixat de ser-ho en l'últim any. El conseller Negueruela ha indicat com a principal causa d'aquest resultat la posada en marxa de polítiques actives d'ocupació que, ha dit, "donen resultats".

Malgrat les dades positives, el conseller ha recordat que encara hi ha 72.000 persones aturades, una taxa d'atur juvenil de 34,3%, i 18.000 llars amb tots els seus membres en atur , xifres que ha qualificat de preocupants.
A més, el nombre de desocupats sense cap tipus de prestació és molt elevat ja que sumen 49.898 persones, és a dir, el 69,3% del total d'aturats.