LOGO CAIB
Contingut
7 juliol 2021Conselleria de Salut i Consum

Son Llàtzer ha practicat mil prostatectomies radicals per càncer de pròstata NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Des de 2016 l'Hospital aplica la cirurgia laparoscòpica tridimensional, més precisa per al cirurgià i segura per al pacient

Son Llàtzer ha practicat mil prostatectomies radicals per càncer de pròstata

Dels mil pacients que s'han intervingut, el 50 % són casos de càncer prostàtic de grau baix

El Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Són Llàtzer ha practicat ja més de mil prostatectomies radicals per tractar el càncer de pròstata. Aquesta cirurgia oncològica és una de les més comunes per tractar la malaltia.

 

El càncer de pròstata és la segona causa de mortalitat en homes i el tumor més freqüent que pateixen. Per això és molt important tenir un diagnòstic precoç. A Espanya es diagnostiquen anualment uns 35.000 casos, tot i que el nombre de morts per aquest tipus de càncer no arriba als 6.000, ja que s'estan aconseguint millores en la supervivència amb els nous tractaments.

 

Segons el doctor Carlos Gutiérrez, cap del Servei d'Urologia «des de fa quinze anys en el Servei s'opera el càncer de pròstata per laparoscòpia. Amb aquesta tècnica s'han tingut bons resultats i els pacients estan hospitalitzats devers tres dies. L'any 2016 es va començar a aplicar la cirurgia laparoscòpica tridimensional (3D). Es tracta d'incorporar un sistema d'imatge tridimensional, que ofereix una nitidesa major per visualitzar l'anatomia del pacient. Això atorga més precisió al cirurgià i augmenta la seguretat per al pacient durant el procediment».

 

L'edat mitjana dels pacients intervinguts a Son Llàtzer se situa entorn dels 64 anys; el 8 % són menors de 55 anys. Gairebé la meitat d'aquests pacients són considerats pacients de risc baix (amb un 10 % de vores afectades) i el 8 % de risc alt. En els darrers 5 anys hem operat més pacients amb Càncer d'Alt Risc (15-20% de tots els operats), a causa dels canvis i millores en el seu tractament, que ens ha permès ser més radicals en aquests pacients i millorar el seu pronòstic.

 

El doctor Gutiérrez afegeix que «l'any 2015 vam posar en marxa un programa de seguiment en vigilància activa de pacients amb càncer que no han estat intervinguts que suposa un seguiment estricte del pacient fins que criteris de progressió clínica o patològica fan recomanable un tractament amb intenció curativa. Així, es retarden els possibles efectes secundaris de la intervenció quirúrgica o de la radioteràpia».

 

L'equip d'uròlegs de l'Hospital Universitari Son Llàtzer que practica la laparoscòpia ha aconseguit uns bons resultats gràcies a la seva experiència, dedicació i a la utilització de noves tecnologies, com la laparoscòpia en 3D.