LOGO CAIB
Contingut
22 març 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA LA DECLARACIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC DE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE SALUT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA LA DECLARACIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC DE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE SALUT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA

\ Són projectes d’obra de centres de salut, unitats bàsiques i serveis d’urgències

\ La declaració permetrà agilitzar els procediments per posar-los en marxa


El Consell de Govern ha aprovat la declaració d’interès autonòmic de diversos projectes d’obra prevists en relació amb centres de salut, unitats bàsiques i serveis d’urgències d’atenció primària (SUAP), la qual cosa permetrà agilitzar els procediments per posar-los en marxa.

Concretament, es tracta dels projectes dels centres de salut Nuredduna (Artà), Bons Aires (també SUAP), Son Ferriol, Montuïri, Pollença i Trencadors (Llucmajor), i les unitats bàsiques de Sant Joan, Santa Margalida i Consell.

El Servei de Salut ha impulsat la planificació de nous centres de salut amb un procediment de cessió de solars per part dels ajuntaments implicats i el desenvolupament, per part del mateix Servei, dels projectes d’edificació. Aquests projectes tenen en compte les necessitats assistencials que determina la Gerència d’Atenció Primària en els seus plans funcionals i el nombre de targetes sanitàries de cada localitat o àrea.

La complexitat de la normativa municipal en matèria urbanística i la modificació dels projectes per adaptar-los a les necessitats i les prioritats fan necessari recórrer a la declaració d’interès autonòmic per agilitzar tots aquests procediments.

Un dels objectius del Govern és garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut per mitjà d’un sistema sanitari públic de caràcter universal. Dins aquest marc, es considera necessari i urgent adequar la xarxa pública d’equipaments de salut de manera que permeti atendre l’augment de demandes en matèria sanitària motivat per l’increment de la població i la necessitat d’actualitzar alguns espais amb el pas dels anys.