LOGO CAIB
Contingut
31 març 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

COVID-19: La resposta de la Comissió Europea per contrarestar l'impacte econòmic de la pandèmia atén les propostes del Govern per a flexibilitzar l’ús dels fons europeus NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: La resposta de la Comissió Europea per contrarestar l'impacte econòmic de la pandèmia atén les propostes del Govern per a flexibilitzar l’ús dels fons europeus

La Comissió Europea ha coordinat una resposta europea comuna a l’emergència de COVID-19 que està colpejant a tots els països de la Unió Europea, per tal de mitigar l'impacte econòmic d'aquesta crisi sanitària. Per a això, pretén facilitar la mobilització de 37.000 milions d'euros que promoguin la inversió durant la pandèmia en el conjunt de la UE, concedint una major flexibilitat per a l'execució dels programes finançats amb els fons de la Política de Cohesió.

Una proposta que el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, ja va traslladar el passat 16 de març al Govern d'Espanya, per a la seva consideració en el marc de les discussions que s'han desenvolupat en els últims dies amb les institucions comunitàries amb l’objectiu de reforçar els sistemes de salut pública i pal·liar les conseqüències negatives sobre el teixit productiu regional.

D'aquesta manera, la UE reconeix, amb aquesta modificació normativa, que "és vital que la manca de liquiditat i de fons públics en els Estats membres no obstaculitzi les inversions en el marc de programes recolzats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE) ". Això obre la porta al fet que els fons europeus contribueixin també a finançar les mesures per a aportar capital circulant a les petites i mitjanes empreses i els autònoms quan sigui necessari com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de salut pública.

Una iniciativa que a les Balears ja ha estat aprovada recentment pel Consell de Govern posant en marxa una línia de finançament extraordinària de 50 milions d'euros –ampliable en funció de les necessitats- per a injectar liquiditat i facilitar finançament, a través d’avals de la Societat de Garantia Recíproca ISBA, a autònoms, microempreses, petites i mitjanes empreses, que la seva activitat s'hagi vist afectada pels efectes econòmics de la pandèmia Covid-19 a les Balears.

Així mateix, la UE ha donat llum verda a l'ampliació de l'abast del Fons de Solidaritat, que també inclourà les emergències públiques sanitàries, juntament amb els desastres naturals inicialment coberts, com havia reclamat el Govern en la seva comunicació al Ministeri d'Hisenda. Els fons addicionals es destinaran a ajudar els països de la UE més afectats per la pandèmia, que s'estima tindran accés a un suport financer de fins a 800 milions d'euros el 2020. El Govern instarà al Govern d'Espanya a reclamar aquesta ajuda a la UE per tal d’ampliar l’import d’ajuda que pertoqui a la Comunitat Autònoma.