LOGO CAIB
Contingut
6 febrer 2020Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

L’Institut d’Estudis Autonòmics inicia el cicle de seminaris “Repensant l'Administració pública” NNota Informativa

Foto de noticia

L’Institut d’Estudis Autonòmics inicia el cicle de seminaris “Repensant l'Administració pública”

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha inaugurat el període formatiu

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha assistit al seminari La Administración pública del siglo XXI, a cura del senyor Luciano Parejo Alfonso, catedràtic emèrit de dret administratiu de la Universidad Carlos III de Madrid, que s’ha celebrat avui a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Amb aquesta conferència, s’inaugura el cicle de seminaris “Repensant l’Administració pública”, organitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics i adreçat principalment a alts càrrecs i a funcionaris de l’Administració que tenen responsabilitats en els àmbits de l’assessorament jurídic i de la gestió econòmica. La idea és propiciar, entre les persones que poden impulsar canvis, l’estudi i el debat de qüestions relacionades amb la reforma administrativa i la millora dels serveis públics.

Costa ha agraït l’assistència de Parejo, i ha destacat que “pocs administrativistes com ell són veus tan autoritzades per reflexionar sobre els reptes de l’Administració del segle XXI”. També ha assenyalat que la modernització del sistema administratiu és un àmbit que no resulta aliè per a l’Institut d’Estudis Autonòmics, una institució que, segons la consellera, “constitueix un instrument especialment adequat per impulsar estudis, publicacions i debats en matèria autonòmica i de dret públic en general”.

PROGRAMA GENERAL

6 de febrer

La Administración pública del siglo XXI, a cura del senyor Luciano Parejo Alfonso, catedràtic emèrit de dret administratiu de la Universidad Carlos III de Madrid.

2 d’abril

Eficàcia i eficiència en la gestió pública, a cura del senyor Joan Rosselló Villalonga, síndic major de Comptes de les Illes Balears.

11 de juny

Les noves formes de selecció dels empleats públics, a cura de la senyora Lourdes Aguiló Bennàssar, directora de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

17 de setembre

La protecció de dades a les administracions públiques, a cura de la senyora Pilar Cabotá Sainz, cap de servei de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

26 de novembre

La contractació pública del futur, a cura de la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.


Tots els seminaris tindran lloc a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca: carrer de Ramon Llull, 3, de Palma. Les sessions començaran aproximadament a les 12.00 h i acabaran a les 14.00 h.

Aforament limitat. L’assistència està condicionada a l’admissió de les sol·licituds que es formulin mitjançant el full d’inscripció corresponent a l’adreça de correu electrònic iea@caib.es.