LOGO CAIB
Contingut
3 gener 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

AGENDA BALEAR 2030   Les subvencions a pimes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les Balears cofinançades amb fons europeus han contribuït a reduir l'emissió de gasos efecte d'hivernacle en 1.960 tones l'any NNota Informativa

Foto de noticia

AGENDA BALEAR 2030   Les subvencions a pimes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les Balears cofinançades amb fons europeus han contribuït a reduir l'emissió de gasos efecte d'hivernacle en 1.960 tones l'any

Les Balears són la comunitat autònoma que major percentatge de fons europeus FEDER destina al creixement sostenible i a la lluita contra el canvi climàtic

Les subvencions que concedeix el Govern dels Illes Balears a les petites i mitjanes empreses per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum, amb l'objectiu d'afavorir una economia baixa en carboni en tots els sectors, han contribuït a promoure l'estalvi i l'eficiència energètica i a reduir l'emissió de gasos efecte d'hivernacle. Fins el mes de novembre de 2019, la Direcció General de Fons Europeus del Govern ha justificat davant la Unió Europea un total de 90 projectes que han suposat incrementar la capacitat de producció d'energia renovable en 1,8 megawatts i reduir l'emissió de gasos efecte d'hivernacle en 1.960 tones l'any.

Les empreses beneficiàries d'aquestes ajudes redueixen el seu consum energètic en un 24% aproximadament, la qual cosa repercuteix de manera directa en una significativa caiguda de la factura elèctrica, un augment de la seva competitivitat i una major diferenciació per la millora de la seva responsabilitat social corporativa i de la seva imatge de marca.

Aquestes són algunes de les conclusions aportades per un estudi recent que ha analitzat l'impacte de les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a l'autoconsum dirigida a empreses i associacions empresarials de les Illes Balears. L'informe conclou també la necessitat de continuar donant suport a iniciatives d'aquesta naturalesa i estendre-les al conjunt del teixit empresarial, pels seus efectes positius en l'eficiència energètica de les empreses, així com per al medi ambient.

L'aposta del Govern dels Illes Balears per la transició energètica és clara. Les Illes Balears destinen un 42,2% de la seva assignació total de fons europeus FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) a projectes de creixement sostenible i de lluita contra el canvi climàtic. Una quantia de 56,4 milions d'euros per al desenvolupament de programes destinats a eficiència energètica, energies renovables i mobilitat sostenible, entre altres, que converteixen a les Illes Balears en la comunitat autònoma que major percentatge dedica a aquests programes.

Aquest compromís del Govern de promoure un creixement sostenible ha estat reconegut recentment per la Xarxa d'Economia Baixa en Carboni (REBECA), formada pels òrgans responsables, tant dels fons comunitaris, com de les polítiques en matèria d'energia, de totes les Comunitats Autònomes i de l'Administració General de l'Estat.
 

L’any 2017, el Ministeri d'Hisenda ja va qualificar aquest tipus d'actuacions impulsades per les Balears per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a empreses com una bona pràctica mereixedora del suport financer dels fons europeus.

El Govern dels Illes Balears continua avançant en el seu compromís amb la transició energètica. El darrer Consell de Govern, celebrat el passat 20 de desembre, va aprovar una nova convocatòria de subvencions dotada amb tres milions d'euros per al foment d'instal·lacions solars fotovoltaiques i microeòliques per a particulars, pimes, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre. Es tracta d'una convocatòria pública d'ajudes gestionada per la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i que està cofinançada al 50% amb fons europeus FEDER.

És un pas més en l'aposta per l'energia assequible i no contaminant, en el marc de l'Agenda Balear 2030 i en línia amb l'objectiu 7 del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, invertint en fonts d'energia neta, com la solar, entre altres projectes per a la millora de la productivitat energètica.