LOGO CAIB
Contingut
22 novembre 2019Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Educació obre la convocatòria per al Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2019/20 NNota Informativa

Foto de noticia

Educació obre la convocatòria per al Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2019/20

\ Els centres públics de primària, i secundària de les Illes Balears es poden inscriure fins el proper 8 de desembre

\ Es destinen 1 milió d’euros i es posa en marxa de gener a juny  de 2020

\ Pensat per alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre

\ El PAE s’emmarca dins el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria de cara a millorar les competències dels alumnes

 

La conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa acaba de publicar la nova convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), que s’aplicarà l’actual curs 2019-2020. Són destinataris del Programa l’alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n,  que es trobin en situació de desavantatge social i que presentin dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre.

La finalitat d’aquest Programa és aconseguir que l’alumnat tengui l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

Aquest Programa s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n,  de tots els centres públics de les Illes Balears i es poden inscriure fins el proper 8 de desembre.

Es parteix d’una inversió inicial de 1 milió d’euros finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. El Programa per aquest curs es posarà en marxa del 8 de gener al 19 de juny de 2020.

Funcionament del Programa

El Programa d’Acompanyament Escolar està destinat a millorar les perspectives escolars dels alumnes amb dificultats a l’educació secundària i als darrers cursos de l’educació primària donant-los suport organitzat en horari no lectiu perquè adquireixin les competències clau i les destreses i les habilitats bàsiques, a fi que puguin incorporar-se plenament al ritme de treball escolar ordinari i donar resposta a les exigències curriculars de les diferents matèries.

El Programa s’ha de concretar en activitats de reforç i suport educatius en horari no lectiu realitzades per personal funcionari docent, voluntari, del mateix centre, perquè són els professors del centre els que coneixen millor els alumnes, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar. D’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els professors tutors i amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria  i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.

Cal destacar que es tracta de la tercera edició del Programa i que el curs passat varen participar de la convocatòria ordinària 3.733 alumnes de 182 centres públics de les Illes Balears. Al que s’ha d’afegir els més de 1.575 alumnes que participaren de la convocatòria extraordinària del  mes de juliol.

L’estudi de les memòries dels centres sobre aquest programa mostra un alt grau de satisfacció tant entre l’alumnat, com entre les famílies i els docents.