LOGO CAIB
Contingut
23 setembre 2019Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Menorca tendrà una Oficina d'Impuls de l'Estratègia Menorca 2030 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
L’òrgan neix arran d’un conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, el Consell insular de Menorca i el Consorci de Residus i Energia de Menorca

Menorca tendrà una Oficina d'Impuls de l'Estratègia Menorca 2030

El seu objectiu és fomentar el procés de descarbonització del sistema energètic de l’illa

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, i la consellera de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera i presidenta de l’Agència Reserva de la Biosfera, Maite Salord, han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual s’acorda la creació de l’Oficina d’Impuls de l’Estratègia Menorca 2030.

 

El conveni permet establir les línies de col·laboració entre les institucions per tal d’impulsar la descarbonització del sistema energètic de Menorca. Aquest procés s’haurà de fer d’acord amb les obligacions de l’illa com a reserva de biosfera i els compromisos de l’Acord Climàtic de París.

 

“Avui comença la Cimera Climàtica de Nova York. És necessari que tots i totes ens involucrem en l’emergència climàtica i en la lluita contra el canvi climàtic. Nosaltres, aquest Govern, ja ho feim des de l’àmbit local, impulsant mesures per aconseguir una transició energètica real a les Illes Balears”, ha assegurat el vicepresident Yllanes.

 

L’Estratègia Menorca 2030 es va elaborar l’any 2018 com a full de ruta per a la reducció de les emissions de carboni del sistema energètic de l’illa complint, alhora, amb els criteris establerts a la COP21 (Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic). D’acord amb aquests criteris l’objectiu és que, d’aquí al 2030, el 85 % de la demanda elèctrica es cobreixi amb energies renovables i es redueixi un 50 % el consum de combustibles fòssils en el transport terrestre, un 30 % en el cas dels usos tèrmics en el sector residencial i industrial, i un 10 % el consum de gasoil B en el sector primari.

 

Per aconseguir la cobertura necessària de la demanda elèctrica amb energies renovables es preveu que durant els pròxims anys s’hauran d’instal·lar 261 MW d’energia fotovoltaica en plantes de generació, 30 MW d’energia fotovoltaica amb autoconsum i 16,5 MW més d’energia eòlica i 4 MW d’altres fonts d’energia renovable complemetàries.

 

A través del conveni signat, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius aportarà 220.000 euros al Consorci de Residus i Energia de Menorca. Aquests doblers s’entregaran entre enguany i el 2020. Així, durant l’any 2019 es pagaran 120.000 euros i els 100.000 euros restants el 2020.

 

Aquest finançament provinent dels fons del Govern de les Illes Balears s’han de destinar al manteniment de l’Oficina d’Atenció i Assessorament i a l’impuls de les activitats de comunicació i difusió en el marc del programa.

 

A més, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius també ofereix suport tècnic i administratiu en matèria de gestió energètica i mesures per lluitar contra el canvi climàtic.

 

L’acord signat entre la Conselleria, el Consell Insular i el Consorci de Residus i Energia també contempla la creació d’una comissió de seguiment del conveni. Aquest òrgan es reunirà una vegada l’any, com a mínim, i té l’objectiu de vigilar i controlar les actuacions concretes, així com la coordinació entre les parts.

 

Documents adjunts: