LOGO CAIB
14 juny 2019 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: TREBALL DESTINA 2.121.000 € AL PROGRAMA SOIB DUAL VULNERABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: TREBALL DESTINA 2.121.000 € AL PROGRAMA SOIB DUAL VULNERABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ

\ Aquests ajuts beneficiaran devers 80 alumnes entre 2020 i 2023, que subscriuran contractes per a formació i aprenentatge en empreses

\ Des de 2015 i fins a 2019, aquest programa ha comptat amb una inversió de 14.300.000 € i ha beneficiat 616 persones en atur

El Consell de Govern en funcions ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, una inversió per valor de 2.121.000 euros per finançar la convocatòria de subvencions SOIB Dual Vulnerables 2020-2023, dirigida a millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social i que estan en situació d’atur, a través de contractes de formació i aprenentatge en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda. Aquests ajuts beneficiaran més de 80 alumnes-treballadors.

El Programa Dual Vulnerables és una iniciativa pionera a l’Estat, adreçada específicament al col·lectiu de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, que ha aconseguit unes taxes d’inserció bastant altes. Des de 2015 i fins a 2019, aquest programa ha comptat amb una inversió de 14.300.000 euros i ha beneficiat 616 persones en situació d’atur.

Poden optar a aquests ajuts les empreses —incloses les persones autònomes—, les fundacions, les comunitats de béns i les entitats sense ànim de lucre que es comprometin a contractar treballadors per compte aliè mitjançant la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge, per prestar serveis en centres de treball radicats a les illes.

Amb aquests ajuts se subvencionen els costs dels contractes dels alumnes fins a un màxim d’un 75 %, els costs del personal d’unitat de suport i les despeses de formació.

Com a requisit general i indispensable, els projectes han de preveure l’itinerari individualitzat de cada alumne-treballador que motivi adequadament les adaptacions de la formació fins a un màxim de tres anys, atenent el tipus de discapacitat o les característiques de la persona a contractar.

A més, l’activitat formativa s’ha de dur a terme en el marc del contracte per a la formació i l’aprenentatge, i ha d’estar vinculada necessàriament a l’oferta formativa dels certificats de professionalitat de l’ocupació relacionada amb l’ofici o el lloc de treball prevists en el contracte laboral.

Els projectes també han d’incloure la formació complementària establerta en el catàleg d’especialitats formatives del SOIB. Els continguts han de tenir una coherència quant a les ocupacions objecte del projecte mixt d’ocupació i formació.