LOGO CAIB
Contingut
24 maig 2019| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Consell de Govern: SEMILLA INICIARÀ UNA CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE COMPRA D’ALIMENT ANIMAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA SEQUERA AGRÀRIA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SEMILLA INICIARÀ UNA CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE COMPRA D’ALIMENT ANIMAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA SEQUERA AGRÀRIA

\ L’aliment se subministrarà al bestiar oví, caprí, boví i porcí en règim extensiu arreu de l’arxipèlag
\ La mesura es pren després de la reunió de la comissió tècnica de seguiment de la sequera agrària

El Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) a executar una campanya extraordinària de compra d’alimentació animal amb una despesa màxima d’1.200.000 €. L’aliment se subministrarà al bestiar oví, caprí, boví i porcí en règim extensiu de totes les illes.

La mesura s’aprova en un any agrari caracteritzat per una distribució anormal de les pluges, que ha impedit el desenvolupament adequat dels cultius herbacis. 

L’articulació d’un mecanisme àgil i ràpid que permeti l’accés a l’alimentació animal i que afavoreixi la continuïtat de les explotacions va ser un dels acords que es va prendre en la reunió, dia 29 d’abril, de la comissió tècnica de seguiment de la sequera agrària, formada per les entitats representatives del sector agrari i per l’Administració de la Comunitat Autònoma. 

La trobada va servir per posar en comú l’abast i la incidència de les condicions de sequera sobre les pastures, els farratges i els cereals de l’any agrícola en curs. Una de les principals conclusions a les quals es va arribar és que les importants pèrdues de collita de cereals i farratges afectaran de manera molt important el ramat de les Illes Balears, ja que la disponibilitat d’alimentació en el camp ha quedat reduïda considerablement i els ramaders es veuran obligats a adquirir productes agraris fora de les Illes Balears, una conseqüència que repercuteix molt negativament en els costs de producció dels animals.

Cal recordar que l’article 58 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, reconeix el caràcter estratègic de la ramaderia per a la seguretat alimentària local i per garantir el manteniment dels recursos naturals que la sostenen.