LOGO CAIB
Contingut
26 abril 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: EL GOVERN CONVOCA OPOSICIONS ALS SERVEIS GENERALS I ARRIBA A LES 9.400 NOVES PLACES APROVADES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN CONVOCA OPOSICIONS ALS SERVEIS GENERALS I ARRIBA A LES 9.400 NOVES PLACES APROVADES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

\ Les primeres proves dels nous processos d’ingrés als cossos generals i facultatius es duran a terme a partir de novembre
\ En el 82 % de les places de les ofertes d’ocupació de Salut, Educació i Serveis Generals ja s’han realitzat o convocat les oposicions


El Govern de les Illes Balears convoca novament oposicions per a l’ingrés als cossos generals i cossos facultatius dels Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la darrera oferta pública d’ocupació, amb un total de 361 noves places mitjançant convocatòries que es publicaran a partir del proper dimarts dia 30. D’aquesta manera, el nombre total de places de les ofertes públiques d’ocupació aprovades els tres darrers anys arriba gairebé a 9.400 llocs de feina, distribuïts en els àmbits de Salut, Educació i Serveis Generals.

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les noves proves selectives previstes als Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la sessió prèvia a la publicació de les noves convocatòries. Les convocatòries d’aquests processos selectius corresponen als set cossos generals i al cos facultatiu superior, i es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 30 d’abril (un total de 301 places dels cossos generals) i durant la primera setmana del mes de maig (un total de 60 places, de les quals 55 corresponen al cos facultatiu superior, distribuïdes en set escales i quinze especialitats diferents).

Les 301 places dels cossos generals que es publiquen dia 30 corresponen al cos superior (82 places), al cos superior, escala d’Intervenció (1), al cos de gestió (5), al cos administratiu (14), al cos auxiliar (147) i al subaltern (52). La primera setmana de maig es convoquen 60 places, 5 de les quals són del cos subaltern i 55 dels cossos facultatius superiors, distribuïdes en les escales d’arquitectura (2), d’enginyeria (6), de tecnologies de la informació i telecomunicacions (1), de recerca, desenvolupament i innovació (5), escala científica (10), humanística i de ciències socials (8) i sanitària (23).Les primeres proves selectives d’aquests processos es duran a terme a partir del proper mes de novembre de 2019, primer als cossos generals i després als cossos facultatius superiors. Aquestes places corresponen a la darrera oferta pública d’ocupació a l’àmbit dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual ja s’han convocat 5 places més dels cossos generals, corresponents al cos d’advocacia.

Després que el Consell de Govern aprovàs l’oferta pública el desembre passat, la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va ratificar el 27 de febrer de 2019, amb suport majoritari dels sindicats, els criteris dels barems de mèrits i de les proves selectives que regeixen les actuals convocatòries d’aquesta oferta pública d’ocupació per a 2018, que suposa un total de 418 places.

El nou procés d’oposicions als Serveis Generals de la Comunitat Autònoma dona continuïtat a la línia d’actuació recuperada amb l’anterior oferta de 2017, amb un total de 395 places, la qual va aplegar les places corresponents al 2017 i les dels processos previs sense convocar dels tres exercicis anteriors (2014, 2015 i 2016). Així doncs, les ofertes públiques d’ocupació als Serveis Generals sumen 813 places.

En el conjunt de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el total de places de les ofertes públiques d’ocupació aprovades en els àmbits de Salut, Educació i Serveis Generals els tres darrers anys suma gairebé 9.400 places.

En concret, la xifra se situa en 9.396 places (5.147 de Salut, 3.436 d’Educació i 813 dels Serveis Generals). Del total de places, un 82 % corresponen a oposicions ja realitzades i convocades, la qual cosa suposa 7.707 places (4.588 de Salut, 2.358 d’Educació i 761 dels Serveis Generals).