LOGO CAIB
Contingut
9 abril 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

17 nous gestors telefònics d’emergències s’incorporen a l’112 Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

17 nous gestors telefònics d’emergències s’incorporen a l’112 Illes Balears

Un total de 17 gestors telefònics d’emergències s’han incorporat al SEIB 112 Illes Balears aquesta setmana amb l’objectiu de cobrir les vacants de plantilla de l’empresa i permetre la prestació del servei amb les majors garanties d’eficàcia i servei públic.

Aquests llocs de treball corresponents a la categoria de gestor telefònic s’ocupen mitjançant la convocatòria pública per a la selecció de personal laboral temporal del SEIB 112, un procés encetat el passat 8 d’octubre amb l’aprovació de les bases per part del Consell d’Administració de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

El procediment de selecció començà el passat 23 d’octubre de 2018 i ha introduït, entre d’altres novetats, escurçar els terminis generals de la convocatòria i incloure part del període formatiu dins de la jornada laboral dels aspirants, que serà remunerat.

Aquest període de formació tendrà una durada de dos mesos i preveu formació en comunicació interpersonal i atenció de telefonades, legislació, competències i procediments d’emergències, comandament i gestió de recursos, primers auxilis, formació psicològica en la gestió de la telefonada d’emergències i pràctiques simulades.

Els operadors telefònics d’emergències s’encarreguen de la recepció de telefonades d’urgència i d’emergències i de la seva gestió davant els serveis oportuns, així com la coordinació, l’aplicació i l’activació dels plans de protecció civil, d’emergències i els protocols operatius.

Aquesta incorporació de nou personal forma part de les 22 noves places de personal laboral d’operadors d’emergències al Servei 112 creades l’any passat. Es tracta de 16 noves places de gestors d’atenció telefònica, 4 de supervisors i 2 de caps de sala.