LOGO CAIB
Contingut
29 març 2019| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ DESTINA 13,6 MILIONS A DESENVOLUPAR EL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ DESTINA 13,6 MILIONS A DESENVOLUPAR EL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

\ S’autoritza la signatura dels convenis amb l’IMAS, l’Ajuntament de Palma i la Mancomunitat del Pla per als propers tres anys
\ L’aportació econòmica de la Conselleria permetrà a aquestes entitats gestionar fins a 892.000 hores de servei

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a finançar per un import total de 13,6 milions d’euros el servei d’ajuda a domicili per a persones amb dependència que gestionen l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l’Ajuntament de Palma i la Mancomunitat del Pla. Es tracta de la despesa derivada de la signatura dels convenis amb aquestes tres entitats perquè desenvolupin el SAD específic de dependència durant els anys 2019, 2020 i 2021.

D’aquesta manera, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació aportarà 3.121.200 € a l’Institut Mallorquí de Serveis Socials perquè gestioni fins a 204.000 hores de servei d’ajuda a domicili a persones amb un grau reconegut de dependència. D’altra banda, l’import que es destinarà a la Mancomunitat del Pla de Mallorca serà de 3.304.800 €, que permetrà a aquesta entitat gestionar fins a 216.000 hores de servei.

En el cas de Palma, la Conselleria aportarà a l’Ajuntament de Palma 7.221.000 €, que permetran a l’Ajuntament gestionar 472.000 hores de servei al municipi.

El SAD específic de dependència és una prestació que preveu un conjunt d’actuacions duites a terme en el domicili de les persones beneficiàries, amb la finalitat d’atendre les necessitats bàsiques de la vida diària i incrementar-ne l’autonomia, amb la possibilitat de romandre en el domicili. També es preveu que, amb aquestes atencions, indirectament, es doni un suport o respir als cuidadors habituals de les persones en situació de dependència, que normalment són familiars.  

Durant aquesta legislatura, s’ha multiplicat la cobertura del servei d’ajuda a domicili específic de dependència, que ha passat de 7.000 hores anuals l’any 2015 a les més de 400.000 hores actuals.