LOGO CAIB
1 febrer 2019 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA DESTINAR 700.000 € A FINANÇAR AJUDES PER A L’OCUPACIÓ INDEFINIDA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA DESTINAR 700.000 € A FINANÇAR AJUDES PER A L’OCUPACIÓ INDEFINIDA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

\ Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres especials d’ocupació que contractin persones amb discapacitat inscrites en el SOIB
\ Per rebre l’ajuda els contractes estables han de suposar un increment net de l’ocupació fixa de les persones amb discapacitat als centres interessats

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ha autoritzat una inversió per un import de 700.000 € destinada a finançar la convocatòria d’ajudes per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable.

Es tracta d’ajudes previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, que tenen per finalitat incrementar la taxa d’ocupació fixa i la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats titulars dels centres especials d’ocupació que figurin inscrits com a tals en els registres corresponents.

Alguns dels requisits que han de complir les organitzacions interessades són que els projectes que presentin incloguin la generació d’ocupació estable a través de contractes indefinits a persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB, així com la transformació de contractes temporals en indefinits.

La incorporació de treballadors amb contractes indefinits ha de suposar un increment net de l’ocupació fixa de les persones amb discapacitat al centre especial d’ocupació.

Des de l’inici d’aquesta legislatura, el Govern ha destinat a aquesta convocatòria un total de 2,7 milions d’euros, als quals s’hi sumen els 700.000 € autoritzats avui. Aquesta mesura ha permès que 264 persones amb discapacitat puguin accedir a un lloc de feina estable. Per a la convocatòria d’enguany s’estima que aquestes ajudes arribin a més de seixanta persones.