LOGO CAIB
Contingut
3 novembre 2017| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: APROVADES 2.915 PLACES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE COSSOS DOCENTS PER A L’ANY 2017 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADES 2.915 PLACES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE COSSOS DOCENTS PER A L’ANY 2017

\ Més de 2.700 d’aquestes places corresponen a la convocatòria d’oposicions
\ També s’hi inclouen les 212 places previstes per la taxa de reposició anual
\ Un 7 % del total de les vacants es   reserva per a persones amb discapacitat
\ L’objectiu que es persegueix és reduir el nombre d’interins i estabilitzar les plantilles

El Consell de Govern ha aprovat avui l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de 2.915 places, de les quals 212 corresponen a la taxa de reposició i 2.703 a la taxa addicional per a l’estabilitat de l’ocupació.
 
D’aquesta manera, es continua amb el procés que es va iniciar a l’inici de legislatura amb l’aprovació i la reserva de places d’oferta pública d’ocupació de cossos docents amb vista a les properes convocatòries d’oposicions previstes per als pròxims dos anys.
 
La intenció de la Conselleria és convocar noves oposicions tant el 2019 com el 2020, amb mil places cada any. Així, es podrà aprofitar al màxim la disposició de la Llei estatal de pressuposts de 2017, que autoritza les administracions públiques a disposar d’una taxa addicional d’estabilització en els exercicis de 2017, 2018 i 2019 de manera que els índexs d’interinitat puguin baixar a uns termes raonables.
 
A les Illes Balears actualment hi ha un dels percentatges de docents interins més elevat de l’Estat, concretament d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és fer baixar el percentatge de docents interins fins a arribar aproximadament a un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, la qual cosa és un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.
 
L’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s’ha aprovat avui preveu 2.915 places.
 
Un total de 2.703 places correspon a la taxa addicional per a l’estabilitat de l’ocupació i les 212 restants, a la taxa de reposició. Per efectuar el càlcul de la taxa de reposició d’efectius, el percentatge màxim s’ha d’aplicar sobre la diferència que resulti entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari de 2016, varen deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hi varen incorporar. S’han de computar els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció de contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual cessa.
 
Aquesta oferta pública preveu també la reserva d’una quota mínima d’un 7 % del total de les vacants objecte de l’oferta perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.