LOGO CAIB
24 març 2023 <10aL>Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Les inversions realitzades per Ports IB en aquestes instal·lacions sumen més de 415.000 euros

Ports Ib reprèn les obres de millora del port de Banyalbufar

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí ha visitat avui les obres que Ports IB ha posat en marxa al port de Banyalbufar, una de les instal·lacions més emblemàtiques de la Serra de Tramuntana. A la visita ha estat acompanyat pel batle de Banyalbufar, Mateu Ferrà, el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis i el gerent de Ports IB, Juan Vicente Rosselló.

Les obres que es troben en execució estan pressupostades en 271.449 euros i tenen com a objectiu garantir el manteniment i condicionament del port de Banyalbufar millorant l’accessibilitat i els serveis portuaris d’aigua, electricitat i il·luminació, mantenint el caràcter tradicional de les instal·lacions i garantint la seguretat d’usuaris i visitants. 

Per això es demoliran les edificacions i instal·lacions que estiguin en mal estat; es reconstruirà la plataforma d’embarcacions, trencada amb els temporals; es millorarà l’accés al dic i les seves escales, amb un projecte de passarel·la de 30 metres de llargària; es faran actuacions de manteniment com la reparació de casetes i edificacions existents, així com la reconstrucció del morro de l’espigó; actuacions de manteniment de la rampa de varada; s’instal·larà una nova línia eléctrica de baixa tensió des del comptador del port; i també es farà una nova escomesa d’aigua potable, en superfície. Una actuació integral per millorar les infraestructures que ara mateix es troben en estat de deteriorament.

La previsió és que les obres finalitzin el pròxim mes de juny, amb una durada total de tres mesos.

No és la primera vegada que Ports IB realitza actuacions al port de Banyalbufar. L’any 2019 es va invertir en el manteniment i conservació del talús, per evitar despreniments sobre les instal·lacions del port (68.313 €). L’estiu del 2021 es va dur a terme una actuació d’urgència a causa del mal estat en què havien quedat les instal·lacions després del temporal. Es varen talar una quarantena de pins del talús del port després del pas del cap de fibló per evitar la seva caiguda sobre embarcacions i usuaris, i es varen substituir taulons a la rampa (68.152 €). També es va procedir a la reparació de la barana de fusta de l’escala d’accés al port (7.420 €).

Tot plegat fa que les inversions de Ports IB al port de Banyalbufar, entre obres ja executades i les que ara estan marxa, superin els 415.000 € (415.335,10 €), IVA exclòs.

Millores en la gestió d’amarraments

Un altre procediment en marxa per part de Ports IB afecta a la disponibilitat d’amarraments al Port de Banyalbufar.

En coordinació amb l’Ajuntament de Banyalbufar, Ports IB ha iniciat un procediment d’advertiment i localització de titulars per retirar les embarcacions que ocupen llocs d’estada de manera irregular, ja que no tenen un amarrament concedit. Això implica la tramitació dels corresponents expedients d’abandonament que poden concloure amb el desallotjament de les embarcacions i el seu desballestament.

Pel que fa als amarraments disponibles, actualment hi ha 24 bases adjudicades i en queden 14 pendents d’adjudicar, que només es podran definir una vegada finalitzades totalment les obres. Les autoritzacions han passat, a més, de tenir una durada de tres a quatre anys, la qual cosa dona major seguretat als propietaris. En llista d’espera hi ha 39 persones inscrites.