LOGO CAIB
30 març 2023 Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Les inversions de Ports IB al port de Son Blanc i al port interior de Ciutadella superen els 16 milions d’euros

Els ducs d'alba del port de Ciutadella estaran operatius a principis de juny

Foto de noticia


El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora i la batlessa de Ciutadella, Joana Maria Gomila ha visitat les obres que s’estan executant al Port de Ciutadella per dotar de major seguretat i funcionalitat les operacions d’amarrament i desamarrament de la flota que opera actualment al port de Son Blanc. També han assistit el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis i el director gerent de Ports IB, Juan Vicente Rosselló.

Durant la visita han pogut comprovar com avancen les obres de construcció de les estacades d’amarratge, un al moll de llevant i un altre al moll de ponent, iniciades el passat 10 de febrer, per garantir la seguretat dels vaixells.

En aquests moments, ja s’ha finalitzat la perforació, l’enclavament i la formigonada dels setze pilons i ja s’ha construït una de les quatre plataformes previstes, per dotar de major seguretat i funcionalitat les operacions d’amarratge i desamarratge de la flota que opera actualment al port de Son Blanc.

Atès el ritme de les obres, està previst que aquestes noves infraestructures estiguin operatives a principi del mes de juny.

«El projecte és clau per millorar les condicions d’operativitat i explotació del port, la seguretat en la maniobrabilitat i l’estada de les embarcacions al port» ha assenyalat el conseller Marí, qui ha afegit: «Es tracta d’un projecte que permetrà que les embarcacions que operen actualment, amb una eslora de fins a 190 metres, ho puguin fer amb total seguretat, per respondre a les indicacions fetes per Capitania Marítima. Parlam d’inversions que donen resposta a les necessitats actuals i futures dels nostres ports i que tenen com a objectiu que les nostres instal·lacions portuàries mantenguin l’elevat nivell de qualitat en la prestació de serveis i continuïn essent reconegudes, al conjunt de la Mediterrània, per tenir unes instal·lacions segures, modernes i obertes a la ciutadania».

El projecte en marxa

Les principals actuacions del projecte que s’està executant en aquests moments en el port de Ciutadella consisteix en: 

- Prolongació de les línies d'amarratge en els molls de llevant i ponent, mitjançant la construcció de dues estacades d’amarratge en cada un d'ells i les corresponents passarel·les metàl·liques de connexió.

- Modificació i reforç dels elements d'amarratge i defensa en els molls.

-Execució d'una nova línia d'amarratge per a embarcacions auxiliars

Cada estacada d’amarratge disposa de dues plataformes, connectades per passarel·les metàl·liques entre elles i els molls. Cada una d’aquestes plataformes està sustentada per quatre pilons cilíndrics de formigó armat. Les estacades d’amarratge se situen en unes profunditats de fins a 20,5 metres sobre llevant. Els treballs de perforació del fons per a la instal·lació dels pilons, ja finalitzats, s’han dut a terme amb una pontona amb grues i maquinària especialitzada per aquest tipus de treball.

Inversions al port de Ciutadella

Les obres actuals, que executa Ferrovial Construcción, s’han adjudicat per un import de 3.327.182 euros (amb l’IVA exclòs).

A aquesta actuació cal sumar nombroses inversions en els darrers anys, tant en el port interior com exterior, que han millorat els accessos, les passarel·les d’embarcament, la tanca perimetral, les instal·lacions elèctriques, la pavimentació, el tractament de residus, etc., i han abordat la reconstrucció de l’escaló i la repavimentació en el moll de ribera sud del port interior, així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre les noves marquesines de l’aparcament del port exterior, entre d’altres.

Entre obres executades i en execució, Ports IB ha destinat al port de Ciutadella 12,5 milions d’euros (12.520.842,22 €).

Una inversió a la qual cal afegir tres projectes més ja dissenyats: la rehabilitació del pont de la colàrsega i el tacó del moll comercial del port interior, així com l’adequació d’accessos i ampliació de l’estació marítima. Actuacions que sumen 3,9 milions d’euros (3.911.626,40 €).

Així, en total, Ports IB ha mobilitzat més de 16 milions d’euros (16.432.468,62 €) en inversions en el port interior i exterior de Ciutadella.