LOGO CAIB
29 març 2023 <10aL>Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

El Govern presenta una Estratègia d'Intel·ligència Artificial que posa l'accent en una aplicació ètica i centrada en les persones NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern presenta una Estratègia d'Intel·ligència Artificial que posa l'accent en una aplicació ètica i centrada en les persones

El conseller Miquel Company ha presentat el document elaborat en col·laboració amb la UIB a representants d’institucions i agents econòmics 

El document identifica un alt potencial d’aplicació en els sectors d’agricultura, gestió de residus, mobilitat, turisme, eficiència energètica i ciutats intel·ligents

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha presentat avui a representants institucionals i agents econòmics l’Estratègia Balear d’Intel·ligència Artificial, una eina de planificació i impuls en aquesta matèria que posa en el centre les consideracions ètiques i les implicacions per a les persones d’una tecnologia disruptiva que ja està modificant nombrosos aspectes de les vides dels ciutadans.

El document, elaborat per la Direcció General de Modernització i Administració Digital en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears es marca com a objectiu aconseguir un desenvolupament òptim d’aquesta tecnologia i les seves aplicacions, però afrontant a la vegada el repte de l’accés universal a aquesta mitjançant un full de ruta inclusiu, no discriminatori, sostenible, segur i ètic.

Així, estableix que l’impuls a la IA ha de donar suport a la vertebració territorial d’una comunitat insular, impel·lir la dinamització i la modernització del territori amb efectes positius sobre la cohesió territorial i evitar qualsevol discriminació (econòmica, social, de gènere, d’accessibilitat...).

Per aconseguir-lo, identifica la necessitat de reduir la discriminació digital i de potenciar iniciatives que minimitzin els impactes en sectors vulnerables, per exemple millorant l’accés de la gent gran a les noves tecnologies, i propiciant una major presència de les dones en els sectors STEM.

“Hem d’impulsar una IA centrada en les persones, que inclogui valors humanistes de forma que el desenvolupament tecnològic no es faci només per l’interès del propi avanç científic, sinó també pensant en el benestar i els possibles impactes que pugui tenir en cada un dels individus en particular i en la societat en general”, ha declarat el conseller.

L’Estratègia presentada analitza els fonaments de la IA avui dia i el seu impacte, així com la implantació de la IA a les Illes Balears. En aquest sentit, apunta la transversalitat dels sectors amb aplicacions de les tecnologies d’IA a les Illes Balears: els casos d’ús impulsats fins ara —iniciatives incipients però que demostren l’interès per una adopció eficient i segura— representen una àmplia gama de sectors, com ara l’agricultura, la gestió de residus, les ciutats intel·ligents, la mobilitat, el turisme, i l’eficiència energètica.

Entre els objectius que cerca l’Estratègia, figuren també impulsar un Ecosistema IA a les Illes Balears propi, competitiu i resilient —incloent dades i infraestructures—, potenciar una formació continuada i transversal en IA que millori les capacitats tant de professionals com de la ciutadania, afavorir i accelerar l’adopció de la IA per part d’empreses i institucions, així com crear una estructura organitzativa de cohesió, lideratge i governança.

Accions a desenvolupar

Quant a les principals accions previstes, s’estructuren en sis eixos que han de permetre al Govern de les Illes Balears que la inversió continuada i creixent en la consecució dels objectius contribueixi a estimular un model productiu i un ecosistema propi: 1. Creixement en infraestructures i dades; 2. Promoció del talent i la formació; 3. Impuls d’un Ecosistema IA integrador; 4. Preparació pels canvis socioeconòmics que promourà la IA; 5. Adopció de la IA per part de les administracions públiques; i 6. Observació dels aspectes ètics i legals.

En concret, proposa el disseny d’un pla pluriennal de recerca i innovació en IA, amb convocatòries d’ajuts dirigides a projectes d’investigació fonamental i a projectes aplicats per tal de solucionar problemes empresarials i/o socials prèviament identificats; i la creació d’una càtedra universitària en IA amb participació del DIHBAI-TUR de les Illes Balears com a mitjà per impulsar la docència, la investigació, la transferència del coneixement i les aplicacions de la IA.

A més, l’Estratègia apunta la necessitat de crear una Agència/Observatori de la IA de les Illes Balears, entre les tasques de la qual hi hauria fomentar l’adopció de la IA per part d’empreses i institucions i monitorar l’ús responsable de la IA, fins al punt d’actuar com a agent validador de solucions i productes, que asseguri el respecte a la legalitat vigent i a les consideracions ètiques que siguin d’aplicació.

Com a element rellevant, destaca la creació d’un Centre de Supercomputació i IA de les Illes Balears dotat amb els espais, materials i personal necessari perquè esdevingui un referent al servei d’institucions i empreses, per facilitar el desenvolupament de noves solucions i accelerar l’adopció de tecnologies innovadores basades en IA. Aquesta actuació ja compta amb finançament del Govern i del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Pla Complementari d’Astrofísica i Física d’Altes Energies.

A la presentació han assistit, a més del director general de Modernització i Administració Digital, Ramon Roca, el director insular de Modernització i Transparència del Consell de Mallorca, Andrés Caparrós, el director del SOCIB, Joaquim Tintoré, el director de l’IFISC, Emilio Hernández-García, representants de Felib, de UNED, Ports de les Illes Balears, Cercle d’Economia de Mallorca, Cambra de Comerç de Mallorca, Clúster de Transició Ecològica de les Illes Balears i d’empreses del sector. Per part de la UIB, els vicerectors Loren Carrasco i Víctor Homar, els catedràtics Llorenç Huguet, Llorenç Valverde i Alberto Ortiz, i el coordinador del grup de treball SmartCity /SmartDestination, Tomeu Alorda.