LOGO CAIB
4 novembre 2018 | <9ªL> Presidenta

Armengol presenta a joves balears residents a Londres el Pla de Retorn de Talent NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Armengol presenta a joves balears residents a Londres el Pla de Retorn de Talent

La presidenta ha participat a una trobada amb els joves on els hi ha explicat les principals mesures del Pla i com aquesta iniciativa els pot ajudar a tornar a les Illes
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, s’han reunit a Londres amb joves balears emigrats al Regne Unit. Durant la trobada la presidenta els ha explicat les principals mesures del Pla i com aquesta iniciativa els pot ajudar a tornar a les illes amb una feina assegurada.
  
El Pla de Retorn es va presentar aproximadament fa un mes i s’adreça a 500 balears menors de 40 anys i amb estudis superiors que resideixen a l’estranger. La iniciativa compta amb un pressupost de 2.133.000 euros i inclou subvencions a les empreses que contractin joves com a indefinits, ajuts per a l’emprenedoria i un «passaport de tornada» de fins a 3.000 euros perquè sufraguin les despeses del trasllat. 

El Pla de Retorn del Talent
Els ajuts van dirigits a persones menors de 40 anys, amb titulació universitària, de formació professional o amb certificat de professionalitat de nivell 3, que van iniciar una nova vida professional fora del seu país, motivada en molts casos per les difícils condicions existents durant la passada crisi econòmica. 

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria desenvolupa aquest Pla a través de les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral i d’Ocupació i Economia, a més del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB ) i l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). D’aquesta manera es vol oferir tot el suport institucional perquè els joves emigrats per falta d’expectatives laborals des de l’any 2008 puguin tornar en les millors condicions possibles.

Aquests ajuts beneficien el col·lectiu al qual van dirigits alhora que afavoreixen al conjunt de la societat, especialment les empreses i l’economia, ja que poden aprofitar el talent, la formació i l’experiència internacional d’aquests joves per impulsar la seva competitivitat.

El programa té una vigència de 5 anys i compta amb un pressupost de 2.133.805 euros finançats amb recursos propis de la Comunitat Autònoma i del Fons Social Europeu, dels quals 1,6 milions van destinats a finançar ajuts econòmics per afavorir el retorn dels joves a les Illes Balears i 533.805 euros permetran posar en marxa serveis d’assessorament, acompanyament i intermediació adreçats als emigrants amb voluntat de retorn.

Passaport de tornada
El Pla es composa de tres tipus de subvencions. El primer tipus d’ajut és el “Passaport de tornada” i ofereix la possibilitat de sol·licitar ajuts de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a la comunitat autònoma. Els beneficiaris hauran de tenir menys de 40 anys, estar residint a l’estranger en el moment de sol·licitar la subvenció, comptar amb titulació universitària, de cicles formatius o de certificats de professionalitat del nivell 3 obtinguda en centres de formació de la CAIB, així com haver nascut o haver estat empadronat a les Illes Balears els darrers 5 anys anteriors a la seva partida a l’estranger.

Ajuts a la contractació
En segon lloc, se subvenciona amb un import de fins a 14.000 euros les empreses que contractin joves participants en el Pla  de Retorn del Talent de les Illes Balears. Com a condició, l’empresa contractant no ha d’haver realitzat acomiadaments per causes objectives o disciplinàries en els anteriors 6 mesos i rebrà l’ajut si es compromet a formalitzar una contractació indefinida que suposi un increment net del treball estable a l’empresa.

Ajuts a l’emprenedoria 
Finalment, es preveuen subvencions per a aquells emigrants amb perfil emprenedor que comptin amb un pla d’empresa i vulguin establir-se per compte propi a les Illes Balears. En aquests casos, els ajuts podrien augmentar fins als 9.000 euros i els paràmetres de l’activitat no han de superar els d’una microempresa. 

Assessorament, acompanyament i intermediació
El Pla de Retorn del Talent compta amb un ventall de serveis gratuïts d’assessorament, acompanyament i intermediació, per facilitar l’aprofitament dels ajuts. En aquest sentit es posa en marxa una plataforma digital com a eina centralitzadora de gestió i com a lloc d’informació, continguts i serveis per a candidats i empreses participants en el programa.

Les persones amb voluntat de retornar tenen al seu abast un assessorament personalitzat, acompanyament i intermediació amb les empreses interessades en el programa. Així mateix, per mitjà de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) els joves interessats reben orientació per desenvolupar un projecte d’autoocupació a través del disseny d’un pla d’empresa.

Assessories per webcam 
Per concretar el retorn, les persones interessades s’han de registrar a la plataforma digital, com a empresa o com a resident a l’estranger que vol tornar per, d’aquesta manera, accedir al servei de mediació. Posteriorment, en un termini menor a 48 hores, s’assigna a l’usuari un mediador que l’acompanyarà durant el procés.

Les assessories es fan per via telefònica i mitjançant webcam, en horaris adaptats d’acord amb les diferents zones horàries. L’acompanyament és personalitzat per mitjà d’entrevistes individuals, diagnòstic ocupacional, assessoria per a l’emprenedoria, pla individualitzat i informació sobre els ajuts disponibles.

El servei d’intermediació s’encarrega de dur a terme tasques de prospecció empresarial a fi d’explorar les millors possibilitats i du a terme les tasques de mediació entre l’empresa i l’usuari.
Les persones que hi estan interessades poden obtenir més informació al portal següent: https://baleares.volvemos.org/ca