LOGO CAIB
12 juliol 2019 <10aL>Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Consell de Govern: EL SOIB INVERTIRÀ 9,5 MILIONS D’EUROS PER DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES MIXTS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL SOIB INVERTIRÀ 9,5 MILIONS D’EUROS PER DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES MIXTS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

\ S’unifiquen les convocatòries per a joves desocupats i per a persones desocupades majors de 30 anys, que disposen del finançament de la Conferència Sectorial
\ El programa, que combina un lloc de feina amb la formació, té una elevada taxa d’inserció (superior al 75 %) i beneficiarà més de 500 persones a les Illes Balears


El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Treball i Turisme, una inversió de 9,5 milions d’euros per al programa SOIB Formació i Ocupació per a 2019 que unifica SOIB Jove i SOIB 30 en una sola convocatòria amb dues línies d’ajuts que beneficiaran més de 500 persones a les Illes Balears.

D’una banda, la primera línia, dotada amb 3.750.000 €, es destinarà a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys, i, de l’altra, la segona línia, de 5.750.000 €, es destinarà a persones desocupades de 30 anys o més. La convocatòria està finançada amb fons de la Conferència Sectorial.

Els programes públics d’ocupació-formació subvencionen projectes de formació dual i són un recurs que permet adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, perquè s’estructuren en ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de feina.

L’objecte d’aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen, alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

Poden presentar projectes els organismes autònoms de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les entitats locals i els seus organismes, els consorcis i les fundacions del sector públic, així com associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre del tercer sector d’acció social. La concessió de les subvencions es durà a terme en règim de concurrència competitiva.

La contractació dels alumnes-treballadors serà d’entre 9 i 12 mesos, amb l’excepció de Formentera, on es podran autoritzar projectes per un període de 6 mesos per les especials característiques sociodemogràfiques de l’illa. La data d’inici dels projectes estarà compresa entre l’ 1 i el 15 d’octubre de 2020.

Es tracta d’un dels programes del SOIB amb el nivell d’inserció més alt. En la convocatòria de 2015, s’ha contractat un 78,6 % dels beneficiaris. Des de 2015 fins a 2019 se n’han beneficiat més de 1.700 usuaris.