avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Selecció de varis llocs de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l'illa d'Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Selecció de varis llocs de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l'illa d'Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Selecció de varis llocs de feina de l’Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l’illa d’Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Logo soib 6086687ca 07 març 2024

 

24/04/2024

En data d’avui es publica la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, mitjançant la qual es publiquen els resultats provisionals de puntuació i la llista provisional de les persones excloses en relació al procediment de selecció d’un lloc de feina de l’Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l’illa d’Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB

S’informa a les persones interessades que disposen de tres dies hàbils, a partir del dia d’avui en què es publica aquesta resolució a la web de l’EBAP i de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques i del SOIB per presentar les al·legacions i els documents que estimin oportuns en relació les valoracions dels mèrits de l’annex 1, que s’han de registrar en qualsevol dels registres de les conselleries o organismes públics de la CAIB o de qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

28/02/2024

S’han publicat a la web del SOIB oferta per a la selecció de varis llocs de feina de l’Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l’illa d’Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Si estau interessats en participar ho heu de fer emplenant el formulari de la web del SOIB «cercador d’ofertes públiques d’ocupació» https://soib.es/oferta-publica-ocupacio/

En el mateix termini en què estigui en difusió l’oferta d’ocupació en el portal web del SOIB, les persones interessades en participar en el concurs han de presentar una sol·licitud telemàtica de participació per cada lloc on volen participar.

Per participar en la convocatòria, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’Opositor https://oposicions.caib.es/accedir al cos, escala o especialitat i crear una sol·licitud per cada lloc on volen participar.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, mitjançant la qual es publiquen els resultats provisionals de puntuació i la llista provisional de les persones excloses en relació al procediment de selecció d’un lloc de feina de l’Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l’illa d’Eivissa, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Data d'actualització: 08 maig 2024


Comparteix