avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Agricultura recupera l’ajuda per a la rehabilitació de marges a finques agrícoles

Agricultura recupera l’ajuda per a la rehabilitació de marges a finques agrícoles

El termini de presentació de sol·licituds és des del 19 d’abril fins al 31 de maig de 2024. La línia, destinada a agricultors en actiu, compta amb una dotació de dos milions d’euros

rehabilitació de marges 19 abril 2024

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), anuncia una nova convocatòria per a l’exercici 2024 de les subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, més coneguda com a línia de marges. L’anunci d’aquesta convocatòria s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquest dijous, 18 d’abril, i compta amb una dotació de dos milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds comença avui, 19 d’abril, i acaba el dia 31 de maig de 2024. Cal recalcar que aquesta ajuda no es convocava des del 2018.

La necessitat de conservar el medi ambient a les Illes Balears és un dels principals eixos d’actuació per obtenir un desenvolupament sostenible. En aquest sentit, «les actuacions de lluita contra l’erosió i la protecció de la biodiversitat són especialment necessàries per aturar la degradació mediambiental i harmonitzar-la amb la rendibilitat i competitivitat de la producció agrària balear», en paraules del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet. «Es tracta d’una convocatòria molt interessant per al sector», ha afegit Simonet.

Entre els requisits per optar a aquests ajuts, cal destacar que els beneficiaris han de ser propietaris o titulars d’una explotació agrària ubicada dins una parcel·la que ha d’estar inscrita en el Registre interinsular agrari (RIA) abans de dictar-se la proposta de resolució, i han de tenir la condició d’agricultor actiu. Algunes de les obligacions són: efectuar i justificar les inversions o activitats dins el termini establert; mantenir els requisits i les condicions exigibles respecte de l’explotació i de la persona beneficiària, i comprometre’s a mantenir les inversions efectuades durant almenys cinc anys comptadors des de la data de pagament de l’ajuda, entre d’altres.

Segons la convocatòria, les actuacions subvencionables són: la rehabilitació i el condicionament de murs de contenció de marjades a fi d’evitar l’erosió de la terra que sostenen i permetre’n el cultiu; la rehabilitació i el condicionament de parets seques, i la construcció de tancaments de malla ramadera amb pals de fusta, sempre que la distància màxima entre pals no sigui superior a 4 metres i el quadre de malla tingui una relació massís/buit inferior a 1:50. En aquest sentit, cal recordar que només són subvencionables les inversions en la rehabilitació i el condicionament que es facin a marjades o parets seques ja existents (és a dir, que no siguin de nova creació), que les actuacions es duguin a terme seguint la forma tradicional, que les inversions tenguin finalitats agràries i que no hagin estat iniciades abans de la visita prèvia de comprovació.

Aquesta convocatòria compta amb un cofinançament a càrrec dels fons PDR 2015-2022 i del pressupost del Govern.

PAC 2024

Des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural es vol assenyalar que en el BOIB del dia 18 d’abril també s’ha publicat l’anunci de l’ampliació del termini de la sol·licitud única (PAC 2024) i de les línies PEPAC: ajuts destinats al pagament compensatori per a zones de muntanya, ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques i ajuts per al foment de la certificació de benestar animal a les explotacions bovines. El termini, que finalitzava el 30 d’abril, s’amplia fins al 15 de maig. A més, en aquesta nova convocatòria s’han modificat determinats requisits per flexibilitzar-la.


Data d'actualització: 19 abril 2024


Comparteix