Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria d'Educació i Formació Professional


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


- Secretaria General

- Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

- Direcció General de Personal Docent

- Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics superiors

- Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

- Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera

- Delegació Territorial d'Educació a Menorca

- Departament d'Inspecció Educativa

- Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

 

Ens del sector públic instrumental

- Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

- Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)