Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria d'Afers Socials i Esports


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


        

- Secretaria General

- Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

- Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

- Direcció General d'Esports

- Direcció General de Serveis Socials

- Direcció General d'Atenció a la Dependència

- Direcció General de Cooperació

 

Ens del sector públic instrumental

- Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)

- Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

- Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

- Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

- Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

- Fundació per a l'Esport Balear