Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


- Secretaria General

- Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

- Direcció General de Modernització i Administració Digital

- Direcció General d'Emergències i Interior

- Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern

- Direcció General de Transparència i Bon Govern

- Direcció General de Memòria Democràtica

- Direcció General de Participació i Voluntariat

Ens del sector públic instrumental

- Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

- Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

- Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

- Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

- Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)