Torna

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIONS I DADES ESTADÍSTIQUES DE LES RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

  >>  Estadística CTBG    

NOTA: Atès que el conveni entre el CTBG i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha entrat en vigor el 18 de desembre de 2021, les dades que trobareu en aquest enllaç encara no reflecteixen les estadístiques sobre les entrades de reclamacions que tramita aquest ens en relació amb les administracions de les Illes Balears. 

  >>  Resolucions CTBG    

QUADRE DE LES RESOLUCIONS DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN (CTBG) SOBRE LES RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS

Data d'actualització: 06/07/2022

Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les reclamacions que s’han interposat en l’àmbit de les Illes Balears en matèria d'accés a la informació pública, així com a les resolucions que ha dictat el CTBG.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals)

QUADRE en format PDF       

QUADRE en format LibreOffice 

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, administració o ens respecte a allò que es reclama, sentit i motivació legal dels acords, etc.

Us recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços dels acords. Si no el teniu, us podeu descarregar aquest programari clicant aquí.
.

  >>   Resolucions i dades estadístiques CRAIP (anteriors a la vigència del conveni)  

 

QUADRE DELS ACORDS DE LES RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Data d'actualització: 12/01/2022

 

Des d’aquest quadre podeu tenir accés als acords de les reclamacions d'accés a la informació pública que ha dictat la Comissió des del 2016 fins a l'actualitat.

(Els acords es publiquen prèvia eliminació de les dades personals)

QUADRE en format PDF     

QUADRE en format LibreOffice  

 

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, administració o ens respecte a allò que es reclama, sentit i motivació legal dels acords, etc.

Us recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços dels acords. Si no el teniu, us podeu descarregar aquest programari clicant aquí.

 


Estadístiques de les reclamacions d'accés a la informació pública de les Illes Balears

(Mostren les dades, mitjançant gràfics, de les reclamacions d'accés a la informació pública des del 2016)

Actualitzades a 12/01/2022


Nombre de reclamacions presentades per anys


Sentit dels acords de la Comissió


Classificació per tipus d'ens respecte dels quals es presenten reclamacions


Nombre de reclamacions per ajuntament de les Illes BalearsNombre de reclamacions per consell insularNombre de reclamacions per conselleria (i ens adscrits) de la Administració autònomica

 


Reclamacions per àmbit temàtic