Torna

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, davant un dels consells insulars, un ajuntament de les Illes Balears o davant una de les entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions, i no estau satisfet amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern.