Torna

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

> Si voleu més informació o teniu qualque dubte sobre el funcionament general d’aquest procediment podeu contactar amb el Consell de Transparència i Bon Govern, a través del:

- Correu electrònic: ctbg@consejodetransparencia.es

- Telèfon: 91 273 33 11 i 91 273 33 08

> Seu:

    Consell de Transparència i Bon Govern
    Carrer José Abascal, 2-5ª planta
    28003 Madrid

> DIR3 EA0040111