Torna

Plans i programes

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públques

19/06/2018 Pla Territorial de Protecció Civil (PLATERBAL)
19/06/2018 Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
22/08/2018 Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública (2015-2019)
11/12/2018 Programa Policia Tutor de les Illes Balears
Programa Policia Tutor de les Illes Balears Direcció General d'Emergències i Interior