Torna

Estructura del Govern de les Illes Balears

Organigrama i funcions (Legislatura XI 31 de maig 2024)

Administració > Organització > Organigrama i funcions

D'acord amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al president determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'apartat 1 de l'article 13 i l'article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableixen les atribucions genèriques de les secretaries generals. El segon apartat de l'article 3 del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears , atribueix a determinades secretaries generals algunes atribucions especials.

Les funcions o competències materials de cada òrgan es determinen pel Decret 12/2023 de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Data d'actualització: 01/06/2024

NORMATIVA SOBRE ORGANITZACIÓ DEL GOVERN I DE LES CONSELLERIES

                                    *Enllaç a la versió consolidada del Decret 12/2023

                   

ALTRA NORMATIVA

RÈGIM DE SUPLÈNCIES

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS IX (LEGISLATURA 2015-2019) Enllaç

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS X (LEGISLATURA 2019- Febrer 2021) Enllaç

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS X (LEGISLATURA 2021-2023) Enllaç

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS XI (LEGISLATURA 2023- Gener 2024) Enllaç

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS XI (LEGISLATURA Gener 2024-MAIG 2024) Enllaç

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS XI (LEGISLATURA 17 maig 2024 - 31 MAIG 2024) Enllaç