Torna

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de Dret Públic

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació


Conselleria de Presidència i Administracions Públiques


Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

16/06/2022 Encàrrec de gestió a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears per impulsar i reforçar la simplificació administrativa, la innovació, l’adaptació a la tramitació electrònica i la qualitat dels serveis de la Direcció General de Política Industrial.
15/05/2018 Encàrrec d'execució i seguiment del Pla Industrial 2018-2025
06/08/2019 Encàrrec de funcions del Consell de Seguretat Nuclear

Conselleria de Salut


Conselleria d'Educació i Universitats


Conselleria d'Habitatge,Territori i Mobilitat

06/08/2019 Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i el Consell Insular de Formentera, per a materialitzar l'encàrrec de gestió en matèria de transports per carretera

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports


Conselleria de Famílies i Afers Socials


Conselleria de la Mar i del Cicle del l'Aigua


Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural