Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSalut)

Encàrrec de gestió del servei de Call Center del Servei de Salut de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per desenvolupar tasques d’assistència tècnica en matèria de seguiment d’obres, de suport a l’Oficina de Supervisió d’Obres i revisió d’ofertes durant els anys 2023 - 2025
Encàrrec de gestió del servei d’assistència tècnica per al control, inspecció i seguiment dels contractes dels serveis no clínics i dels serveis generals dels hospitals, centres de salut i unitats bàsiques del Servei de Salut de les Illes Balears
Encàrrec de gestió de tasques per a la instal·lació de punts de vaccinació a les Illes Balears
Encàrrec de gestió per dur a terme el servei de Call Center del Servei de Salut de les Illes Balears
Encàrrec de gestió a TRAGSATEC MP del servei d'assitència tècnica per al seguiment d'obra, oficina de supervisió i revisió d'ofertes i suport a l'Oficina Energètica del Servei de Salut de les Illes Balears
Modificació de l'encàrrec de gestió a TRAGSATEC, MP del servei d'atenció de control i seguiment de contractes de concessió de serveis no clínics i de serveis generals dels Hospitals de Balears (SSCC MO 526/21)
Encàrrec de gestió de Manteniment de les línies de dades que la Fundació BIT  proporciona al Servei de Salut
Encàrrec de gestió Pròrroga de l’encàrrec da la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per als serveis de desenvolupament i manteniment de IVR i Apps per a suport a la comunicació digital (SSCC MP 285/20)
Encàrrec de gestió a TRAGSATEC, MP del servei d'atenció de control i seguiment de contractes de concessió de serveis no clínics i de serveis generals dels Hospitals de Balears
Encàrrec de gestió del manteniment del Centre de Competències d’Integració
Encàrrec de gestió de subministrament i instal·lació d'equips de climatització als punt de vaccinació COVID
Encàrrec de gestió  de  tasques per a la instal·lacióde punts de vaccinació a les Illes Balears
Encàrrec de gestió per a Servei de Call center del Servei de Salut
Encàrrec de gestió d'un servei d'assistència tècnica
Encàrrec de gestió per a desenvolupament i manteniment IVR i Apps per a suport a la comunicació digital