Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

29/01/2021 Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2021
31/03/2020 Encàrrec de gestió del servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2020
21/06/2019 Encàrrec de gestió del Servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per l'any 2019
25/09/2018 Encàrrec de gestió per al servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per a l'any 2018