Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria d'Afers Socials i Esports

23/07/2019 Encàrrec de gestió pel servei de manteniment del projecte COOPER 2019
23/07/2019 Encàrrec de gestió del  servei d'informació telefònica de la Renda Social Garantida i del servei de Cita Prèvia telefònica per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
23/07/2019 Encàrrec de gestió pel suport informàtic i assistència tècnica d'aplicatius  2019

Accediu al cercador