Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

09/04/2021 Encàrrec a mitjà propi del projecte d'optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d'aigües regenerades amb destí a la modernització i consolidació dels regadius socials a la CAIB. Actuació 1: Eivissa
05/03/2021  Encàrrec a mitjà propi del servei de censos visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les Illes Balears
25/02/2021 Encàrrec a mitjà propi del servei de retirada de residus de la Bassa de Sant Jordi
22/12/2020 Modificació de l'import de les anualitats del MEPRO 11876/2019.
22/12/2020  Modificació del termini d'execució i ajustament d'anualitats del MEPRO 11413/2019 d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres.
17/12/2020 Encàrrec a mitjà propi del projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2021-2022
30/11/2020  Encàrrec a mitjà propi per al servei de desplegament del Banc d'ADN d'espècies pesqueres de les Illes Balears
30/11/2020  Encàrrec a mitjà propi de la redacció de l'avantprojecte d'optimització dels recursos hídrics a partir de l'aprofitament de les aigües regenerades per a ús agrari
19/11/2020 Encàrrec a mitjà propi per al servei de desplegament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
17/11/2020 Encàrrec a mitjà propi per al servei de reforç del control de les reserves marines de Mallorca
14/09/2020 Encàrrec a mitjà propi del servei de millora dels regadius de l'illa de Menorca
02/09/2020 Encàrrec a mitjà propi per a l'auditoria del sistema de control oficial d'acord amb el Reglament (CE) Nº. 625/2017 dels plans d'higiene i traçabilitat
04/06/2020 Encàrrec a mitjà propi del projecte de millora de la capacitat de dessalació de Formentera
12/05/2020 Encàrrec a mitjà propi del servei de manteniment de les aplicacions del Sistema Global d'Informació
24/03/2020 Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019
15/01/2020 Encàrrec de gestió per al projecte d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres
15/01/2020 Encàrrec de gestió per a la segona fase del manteniment de les aplicacions del Sistema Global d'Informació
19/11/2019 Encàrrec de gestió per a l'estudi previ de preparació i posada en marxa de la bassa d'aigua de sa Rota a Eivissa
04/09/2019 Encàrrec de gestió per al servei de tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al tractament i anàlisi de dades per correlacionar els espisodis d'arribades de grumers amb dades de fenòmens meteorològics i oceanogràfics
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2019 – 2020
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al per al servei de seguiment i control de les reserves marines d'Eivissa i Formentera
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió de plans d'higiene, traçabilitat, inspecció pesquera i denúncies de l'entorn TRAGSA
23/07/2019 Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa  a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a l' ampliació, manteniment i millora del sistema integral de la gestió pesquera, la traçabilitat i el busseig a l'entorn TRAGSA
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al projecte d'aprofitament integral de les aigües regenerades d'Inca. Fase II
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a la recuperació de les infraestructures de regadiu d'Artà i Capdepera