Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Unitats d'informació


Unitats d'informació 

Vicepresidència i C. de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

971178900  

  Ext. 78977

  saip.tep@caib.es

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

971177100         

  Ext. 69775-69786

 saip.cpresidencia@caib.es

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

 971179500           
  Ext. 66897  saip.hisirelext@caib.es

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

971176600            
  Ext. 77719
 saip.economicturismeitreball@caib.es

Conselleria d'Afers Socials i Esports

971177200          
  Ext. 77295  saip.aferssocialsiesports@caib.es

Conselleria d'Educació i Formació Professional

971177800           

  Ext. 63102
 saip.educaciouniversitatirecerca@caib.es

Conselleria de Salut i Consum

971177383            
  Ext. 77260
 saip.saluticonsum@caib.es

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 971177300         
  Ext. 66627
 saip.moh@caib.es

Conselleria de Medi Ambient i Territori

971176666           

  Ext. 76618
 saip.mat@caib.es

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

971176666           

  Ext. 77710
 saip.agriculturaipesca@caib.es

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

971177700          

  Ext. 62198
 saip.fonseurunicult@caib.es