Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Resolucions i estadístiques d'informació pública mediambiental


RESOLUCIONS  I DADES ESTADÍSTIQUES DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT


 

  >>  ANY 2016:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL DE 2016


Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions que donen una informació mediambiental que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2016 en format PDF     

QUADRE 2016 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per òrgan competent, sentit sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.

Estadístiques 2016 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzades a 24/10/2019)


Sol·licituds mensuals rebudes en matèria de dret d'accés en matèria mediambiental (2016)


Canal d'entrada de les sol·licituds en matèria mediambiental


Perfil del sol·licitant


Resultat de la tramitació de les sol·licituds


Òrgans  competents en la tramitació de les sol·licituds

 

 

  >>  ANY 2017:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL DE 2017


Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions que donen una informació mediambiental que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2017 en format PDF     

QUADRE 2017 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2017 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzades a 24/10/2019)


Sol·licituds mensuals rebudes en matèria de dret d'accés en matèria mediambiental (2017)


Canal d'entrada de les sol·licituds en matèria mediambiental


Perfil del sol·licitant


Resultat de la tramitació de les sol·licituds


Òrgans  competents en la tramitació de les sol·licituds

 

 

  >>  ANY 2018:  Resolucions i dades estadístiques     


QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL DE 2018


Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions que donen una informació mediambiental que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2018 en format PDF      

QUADRE 2018 en format LibreOffice

En el format reutilitzable podeu fer filtres per òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2018 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzades a 31/12/2018)


Sol·licituds mensuals rebudes en matèria de dret d'accés en matèria mediambiental (2018)


Canal d'entrada de les sol·licituds en matèria mediambiental


Perfil del sol·licitant


Resultat de la tramitació de les sol·licituds


Òrgans  competents en la tramitació de les sol·licituds

 

 

  >>  ANY 2019:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL DE 2019


Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions que donen una informació mediambiental que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2019 en format PDF     

QUADRE 2019 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.

 


Estadístiques 2019 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzades a 27/03/2020)


Sol·licituds mensuals rebudes en matèria de dret d'accés en matèria mediambiental (2019)


Canal d'entrada de les sol·licituds en matèria mediambiental


Perfil del sol·licitant


Sentit de les Resolucions


Estat de tramitació de les sol·licituds per Conselleries

 

 

  >>  ANY 2020:  Resolucions i dades estadístiques     

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL DE 2020


Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions que donen una informació mediambiental que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2020 en format PDF     

QUADRE 2020 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2020 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzades a 12/03/2021)


Sol·licituds mensuals rebudes en matèria de dret d'accés en matèria mediambiental (2020)


Canal d'entrada de les sol·licituds en matèria mediambiental


Perfil del sol·licitant


Estat de tramitació de les sol·licituds


Estat de tramitació de les sol·licituds per Conselleries


Sentit de les sol·licituds


Matèries sobre les quals versen les sol·licituds
 

  >>  ANY 2021:  Resolucions i dades estadístiques     

.

QUADRE DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL DE 2021


Des d’aquest quadre podeu tenir accés a les resolucions que donen una informació mediambiental que es consideri d’interès per a la ciutadania.

(Les resolucions es publiquen prèvia eliminació de les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

QUADRE 2021 en format PDF     

QUADRE 2021 en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per òrgan competent, sentit i motivació legal de les resolucions, etc. Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços de les resolucions. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.


Estadístiques 2021 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol 

Actualitzades a 15/11/2021 (actualització bimestral)


Sol·licituds mensuals rebudes en matèria de dret d'accés en matèria mediambiental (2021)


Canal d'entrada de les sol·licituds en matèria mediambiental


Perfil del sol·licitant


Estat de tramitació de les sol·licituds


Estat de tramitació de les sol·licituds per Conselleries


Sentit de les sol·licituds


Motiu d'inadmissió per no ser informació pública

 


Matèries sobre les quals versen les sol·licitudsResolucions MA 2021 objecte de reclamació davant la Comissió