Torna

DGHA - Bo Lloguer Jove


Titol_concessio_i_pagament.PNG

· Correcció d'errors observats en el primer pagament parcial de les ajudes Bo Lloguer Jove

Icone-PDF-PNG.png

· Resolució llistat de persones beneficiàries, segon pagament parcial aprovat

Icone-PDF-PNG.png

· Llistat de previsió de pagaments pendents a justificar dels anys 2023 i 2024 i import total pagat de l'any 2022:

Icone-PDF-PNG.png

· Reclamacions possibles errades:

*El termini per interposar el recurs es d’un mes a partir del dia següent al de la publicació de la Resolució del segon pagament a la web.

Adjuntar el següent document al tràmit

Acces al tràmit*
Icone-PDF-PNG.png tramit_esmena_deficiencies_CAT.PNG

*Heu de seleccionar "Conselleria de Mobilitat i Habitatge", destinació "Direcció General d'Habitatge i Arquitectura":

Imagen_destino.PNG
Imagen_destino.PNG


RESUM DE PAGAMENTS AJUDA BO LLOGUER JOVE 2022

Cliqueu a la imatge per a descarregar la documentació corresponent:

1_Pago_de_ayudas_bono_alquiler_joven.PNG
* després de la correcció d'errors, l'import de l'ajuda passa de ser d'1.203.387,00€ a 1.197.967,00€
2º_pagamanet_ajudes_bo_lloguer_CAT.PNG
CAST_AQUI.png