Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Iniciatives normatives en tramitació > Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural


En aquest apartat es mostra informació de les iniciatives normatives, tant legislatives com reglamentàries, que es troben actualment en tramitació per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

 

NOTA INFORMATIVA: Podreu trobar els expedients a l’apartat de la conselleria que tengui actualment la competència material segons el Decret 12/2023 de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 16/2013,de 20 de juliol).

 

En la fitxa de l’expedient podreu veure, si escau, l’òrgan que el va iniciar, segons l’organigrama anterior.


El color de la icona ofereix la información següent sobre l’estat de tramitació:

La iniciativa està en tramitació.

Ja  ha finalitzat la tramitació i la norma està aprovada i publicada en el BOIB

 desc_ico_blanco.gifLa iniciativa normativa no ha culminat la tramitació i s’ha arxivat.

AVÍS: Les normes que hagin acabat la seva tramitació per a haver-se aprovat o arxivat, deixaran de veure-se’n en aquesta pàgina. No obstant, tindrà tota la informació sobre la tramitació de la norma (fites principals, processos participatius i documentació) a la pàgina de Petjada normativa


Expedients d’elaboració de normativa (iniciatives legislatives)

Si clicau en aquest apartat es mostra informació sobre les principals fites dels procediments d'elaboració dels diferents avantprojectes i projectes de llei amb les memòries, informes i dictàmens que es derivin de la seva tramitació, en particular la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social.

 

Expedients d’elaboració de normativa (iniciatives reglamentàries)

Si clicau en aquest apartat s'ofereix informació sobre la tramitació dels projectes de reglaments (ordres i decrets), amb les memòries, informes i dictàmens que conformen els expedients d'elaboració d'aquests textos normatius, i, especialment, la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, quan s'hagin demanat d'acord amb la legislació aplicable.