Sol·licitud de beques predoctorals per a la formació de personal investigador

CONVOCATÒRIA 2020

AVÍS IMPORTANT: Aquesta aplicació permet la impressió de la sol·licitud de beca que s'ha de presentar en el registre.

Pàgina 1 de 5

Dades personals i acadèmiques

Data de naixement:

Home
Dona

Ajuda Familiar

si no

Data de naixament fill menor:

Situación laboral


Altres
Algunes de les dades d'aquesta sol·licitud tenen com a exclusiva finalitat la determinació, per part del SOIB, del dret a la subvenció sol·licitada. Les dades es tractaran en els termes de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'han d'exercir davant el responsable del fitxer.