Torna

Normativa aplicable

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Treball,Comerç i Indústria, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.


>> Secretaria General

>> Direcció General deTreball, Economia Social i Salut Laboral

>> Direcció General de Comerç i Empresa

>> Direcció General de Política Industrial

>> Direcció General d'Ocupació i Economia

Ens del Sector públic instrumental adscrits a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

>> Servei d'Ocupació de les IB (SOIB)

>> Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)