Torna

Plans i programes

Conselleria de Salut

02/08/2018 Pla estratègic Conselleria de Salut de les Illes Balears 2016-2020
18/06/2018 Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) - (Ib-Salut)
18/06/2018 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte
18/06/2018 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama
21/11/2018 Pla Estratègic de Salut Mental