Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  Avís: La Resolució de 20 de maig de 2020, del Congres dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acorda en el seu punt deu derogar amb efectes des l'1 de juny de 2020, la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, i des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que hagin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà.

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES
Projecte de decret pel qual es regulen els informes d'avaluació d'edificis i el seu Registre 19/06/2020 SI
Projecte de Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni 27/06/2020 SI
Projecte de Decret pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Aceite de Ibiza/Oli d’Eivissa i se’n regula el Consell Regulador -- SI
Avantprojecte de llei sobre l'abordatge integral de les addiccions a les Illes Balears 12/06/2020 SI

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017

Històric any 2016