Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  Avís: Amb efectes de l'1 de juny de 2020, com a conseqüència de la derogació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 pel RD 537/2020, de 22 de maig, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprenen o es inicien, des de l'esmentada data, els terminis de tramitació dels procediments que s'haguessin suspès

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES
Projecte de decret de regulació de l’accessibilitat universal en els espais públics de les Illes Balears 05/09/2020 SI
Projecte de Decret pel qual s'aprova el Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca-Pimentón de Mallorca i se'n regula el Consell Regulador 25/08/2020 SI
Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, de 29 de juliol de 2008, per la qual es posa en funcionament el programa "Atura't" 18/08/2020 SI
Projecte de decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears 11/08/2020 SI
Projecte d’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de transport per carretera de viatgers i mercaderies, a l’àmbit territorial de les Illes Balears 10/08/2020 SI
Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per a projectes d’iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19. 06/08/2020 SI

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017

Històric any 2016