Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  

 

PROCESSOS VIGENTS DATA PUBLICACIÓ TERMINI PER A REALITZAR AL·LEGACIONS
Projecte de decret sobre el règim d’intervenció administrativa de les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a la comunitat autònoma de les Illes Balears 26/11/2021 20/12/2021
Projecte de decret pel qual es despleguen diverses disposicions sobre la penetració d’energies renovables en el sistema elèctric de les Illes Balears, sobre l’autoconsum elèctric i sobre l’aprofitament de grans aparcaments en superfície i de cobertes per a la instal·lació de sistemes de generació elèctrica renovable 10/11/2021 30/11/2021
Proposta de projecte del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i del seu Estudi Ambiental Estratègic 07/07/2021 07/01/2022

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2021

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2020

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2019

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2018

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2017

Podeu consultar les informacions públiques de l'any 2016

Documentació interna*:

Annex II. Fitxa per a la informació pública

* no necessària per la ciutadania