Participació ciutadana

 

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  entrant en el projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (un document o, en cas de ser més d'un, mitjançant un document comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES

Consulta pública de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de la demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

28/02/2018

SI

Projecte d'ordre de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca

06/11/2017

SI

Avantprojecte de decret Pla de gestió Natura 2000 barranc i puigs de Mallorca

05/11/2017

SI

Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis generals per a la pesca del corall vermell

03/11/2017

SI

Projecte de decret d'instal·lació i ús d'equipaments de jocs inflables

25/10/2017

SI

HISTÒRIC

Avantprojectes de lleis i projectes de normes que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any 2017