Torna

Participació ciutadana

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interesses legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així,  accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany de la norma que se sotmès a informació pública i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

  Avís: Amb efectes de l'1 de juny de 2020, com a conseqüència de la derogació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 pel RD 537/2020, de 22 de maig, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprenen o es inicien, des de l'esmentada data, els terminis de tramitació dels procediments que s'haguessin suspès

 

PROCESSOS VIGENTS OBERT FINS AL·LEGACIONS TELEMÀTIQUES
Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears 05/06/2020 SI
Projecte de decret pel qual es regulen els informes d'avaluació d'edificis i el seu Registre 19/06/2020 SI
Projecte de Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni 27/06/2020 SI
Projecte de Decret pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Aceite de Ibiza/Oli d’Eivissa i se’n regula el Consell Regulador -- SI
Avantprojecte de llei sobre l'abordatge integral de les addiccions a les Illes Balears 12/06/2020 SI

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017

Històric any 2016