COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Repositori multiadministratiu


L'objectiu del servei repositori multiadministratiu és recollir les dades de totes les administracions de les Illes Balears i ajuntar-les en un sol repositori. D'aquesta manera es poden mostrar, explotar i relacionar les dades de totes les administracions permetent donar una informació de més qualitat i centralitzada als ciutadans i a les empreses. Aquesta informació que es troba al repositori pot ser explotada de moltes maneres i com a exemples tenim el Portal de l'Informador o el Web Multiadministratiu entre d'altres.

Des del punt de vista semàntic s'han classificat les dades amb uns mateixos criteris a totes les administracions per tal de poder-les seleccionar. Així doncs, es classifiquen per fets vitals, matèries i famílies.

Des del punt de vista tècnic el repositori multiadministratiu és un ROLSAC com el que empren moltes administracions per gestionar el seu catàleg de procediments. El ROLSAC que conté el repositori multiadministratiu es sincronitza automàticament amb els ROLSAC que gestionen la informació individual de cada administració. Per altra banda si una administració concreta no utilitza el ROLSAC, s'ha d'afegir un petit mòdul d'integració al gestor de continguts que s'empri per tal de que es sincronitzi amb el repositori multiadministratiu. Per tant, des del punt de vista més tecnològic podem dir que a través de serveis web es pot integrar amb qualsevol gestor de continguts, mentre que, si s'empra el ROLSAC aquesta integració és automàtica. Gràcies a aquesta integració cada administració només ha de mantenir el seu repositori de dades propi i les aplicacions són les que s'intercanvien les dades.

 

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés